"> 10 راهکار مفید کاهش نگرانی ها در زندگی- قسمت اول - مشاوره آنلاین مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

10 راهکار مفید کاهش نگرانی ها در زندگی- قسمت اول

10 راهکار مفید کاهش نگرانی ها در زندگی- قسمت اول

اینکه انسانها هر کدام برای خودشان اضطراب و نگرانی هایی در زندگی داشته باشند بسیار طبیعی است.

اما گاهی برخی از آدمها بسیار بیشتر از دیگران در زندگی نگران هستند و به طبع آن فشار روحی و روانی بیشتری را هم در زندگی احساس می کنند.

اگر کسی بیش از حد تحت تاثیر نگرانی ها و دغدغه های زندگی خود بود چه روش هایی وجود دارد که از میزان نگرانی خود کم کند و بتواند مانند سایرین طبیعی تر به زندگی ادامه دهد.

پس با ما باشید تا 10 راهکار مفید برای کاهش نگرانی های عادی زندگی را با هم بررسی کنیم:

10 راهکار مفید برای کاهش نگرانی های عادی زندگی

10 راهکار مفید کاهش نگرانی ها در زندگی- قسمت اول


حالت نگرانی یکی از حالتهای ناخوشایندی است که همه ما در زندگی روزمره مان آن را تجربه می نمائیم .

 حالت نگرانی شباهتها و تفاوتهایی با برخی از حالتهای ناخوشایند مانند حالت ترس و حالت اضطراب دارد.

شباهت های حالت نگرانی و حالت های ناخوشایند

از جمله شباهتهای حالت نگرانی با حالتهای اضطراب و ترس آن است که :

هر سه حالت فوق با فعال شدن بخش سمپاتیک سیستم خودکار عصبی همراه می باشند و فعال شدن این سیستم با یک سلسله علایم فیزیولوزیکی( مانند افزایش میزان ضربان قلب ، تند شدن آهنگ تنفس و افزایش میزان جریان خون در عضلات بدن ) همراه است .

یکی دیگر از شباهتهای حالت نگرانی با حالتهای اضطراب و ترس آن است که هر سه حالت فوق حالتهایی ناخوشایند هستند. به عبارت دیگر هر سه حالت فوق در بخش مربوط به هیجانات منفی طبقه بندی شده اند و اشخاص تلاش می نمایند که تا حد امکان این حالتهای هیجانی را با استفاده از روش های مختلف کاهش دهند.

پیشنهاد مطالعه:  10 راهکار مفید کاهش نگرانی ها در زندگی- قسمت سوم

تفاوت های حالت نگرانی و حالت های ناخوشایند

در مقابل شباهتهایی که حالتهای نگرانی ، ترس و اضطراب با هم دارند تفاوتهایی نیز دارند . یکی از تفاوتهای حالت نگرانی با حالت ترس آن است که حالت ترس واکنش فوری بدن به وجود محرکی تهدید زا می باشد.

در اثر حالت ترس سیستم عصبی بسیار فعال شده و شخص علایم شدید فیزیولوژیک را تجربه می کند در حالی که در حالت نگرانی به خاطر آنکه شخص محرک دریافتی را کاملا تهدیدزا ادراک نمی کند لذا علایم فیزیولوژی شدیدی را به هنگام روبرو شدن با محرک نگران کننده نشان نمی دهد .

از سوی دیگر یکی از تفاوتهای مهم بین حالت نگرانی و حالت اضطراب آن است که در حالت نگرانی محرکی که عامل ایجاد علایم نگرانی شده است کاملا روشن می باشد ولی در حالت اضطراب عاملی که سبب ایجاد اضطراب شده است یا به صورت روشن نمی باشد و یا تا حدی مبهم می باشد.


حالت نگرانی را می توان مجموعه ای از افکار و تصاویر ناراحت کننده ای دانست که مرتبا به ذهن شخص می آیند و سبب ناراحتی وی می گردند . محتوای این افکار و تصاویر در مورد رویدادهای احتمالی است که در صورت عدم پیشگیری امکان دارد در آینده اتفاق بیفتد.

ادامه مبحث در 10 راهکار مفید کاهش نگرانی ها در زندگی- قسمت دوم

about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×