"> اهمیت راهنمایی از دیدگاه اسلام (قرآن و حدیث) - مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

اهمیت راهنمایی از دیدگاه اسلام (قرآن و حدیث)

مهکام-اهمیت راهنمایی از دیدگاه اسلام (قرآن و حدیث)

مهکام-اهمیت راهنمایی از دیدگاه اسلام (قرآن و حدیث)

اهمیت راهنمایی از دیدگاه اسلام

 در اسلام راهنمایی دارای اهمیت زیادی است. در اهمیت راهنمایی همین بس که خداوند، قرآن کریم را کتاب هدایت و راهنمایی نامیده است:

الم ذلک الکتاب لاریب فیه هدی للمتقین.

این کتاب که تردیدی در آن نیست راهنمای پرهیزگاران است. (سوره بقره آیه 1 و 2 )

هذا بصائر للناس و هدی و رحمه لقوم یوقنون.

این کتاب موجب بصیرت مردم و راهنمایی و رحمتی برای اهل یقین است. (سوره الجائیه، آیه 20)

و انه الهدی و رحمه للمومنین.

همانا این کتاب هدایت و رحمت برای مؤمنان است. (سوره نمل، آیه 77)

هذا بیان للناس و هدی و موعظه للمتقین.

این کتاب دلیل و بیانی است برای مردم، و راهنمایی و پندی است برای پرهیزگاران.(سوره ال عمران، آیه 138)

در قرآن کریم در آیات متعددی، موضوع راهنمایی و هدایت مطرح شده است که این امر حاکی از اهمیت راهنمایی است.

در سوره فاتحه (اولین سوره قرآن آیه6) که همه روزه آن را در نمازهای تکرار می کنیم از خداوند می خواهیم که ما را به راه راست هدایت می فرماید:

اهدنا الصراط المستقیم

(ما را به راه راست هدایت فرما)

در مورد اهمیت راهنمایی، پیغمبر اکرم (ص) گفته هایی به شرح زیر بیان فرموده اند:

«ارشادک الرجل فی ارض الضلال لک صدقه.»

راهنمایی کسی که راه را گم کرده، صدقه است. (نهج الفصاحه، 1119)

«لان یهدی الله علی یدیک رجلا خیر لک مما طلعت علیه الشمس و غربت.»

اینکه خداوند به دست تو مردی را هدایت کند، برای تو از همه ی چیزهایی که خورشید بر آنها طلوع و غروب می کند بهتر است. (نهج الفصاحه، 2216)

پیشنهاد مطالعه:  پدیده انتقال متقابل در جلسه مشاوره چیست ؟

«و الله لان تهدی بهداک رجل واحد خیر لک من حمر النعم.»

به خدا قسم اینکه مردی را هدایت کنی، از داشتن شتران سرخ مو بهتر است. (نهج الفصاحه، 3175)

حضرت پیغمبر (ص) در مورد پاداش شخص راهنما و عقوبت کسی که مردم را به صلالت و گمراهی بکشاند می فرماید:

«ایما داع الی ضلاله فاتبع فان علیه مثل اوزار من اتبعه و لاینقص من اوزارهم شیئاً و ایما داع دعا الی هدی فاتبع فان له مثل اجور من اتبعه و لا ینقص من اجورهم شیئا.»

هر که کسان را به سوی گمراهی بخواند و او را پیروی کنند، نظیر گناهان پیروان خود را به دوش می برد بدون اینکه از گناهان آنان چیزی کم شود، و هر که کسان را به سوی هدایت خواند و او را پیروی کنند نظیر ثواب پیروان نصیب او می شود، بدون اینکه از ثواب آنان چیزی کم می شود.

(نهج الفصاحه، 1026)

«من دعا الی هدی کان له من الاجرار مثل اجور من تبعه لاینقص ذالک من اجورهم شیاً و من دعا الی ضلاله کان علیه من الاثم مثل آثام من تبعه لاینقص ذالک من آثامهم شیئا.»

هر که به هدایتی دعوت کند. پاداش وی چون پاداش همه ی کسانی است که پیروی آن کنند و از پاداش آنان چیزی نمی کاهد، و هر که به ضلالتی دعوت کند، گناه وی مثل گناهان همه ی کسانی است که پیروی آن کنند و از گناه آنان چیزی نمی کاهد.      (نهج الفصاحه، 2930)

باتوجه به مطالب مذکور می توان نتیجه گرفت که از دیدگاه اسلام هدایت و راهنمایی دارای اهمیت زیادی است و می تواند بیشترین برنامه های آموزشی و تربیتی را در بر گیرد. برای این منظور لازم است مسئولان آموزش و پرورش برنامه های وسیعی را در زمینه ی امور راهنمایی تدارک ببینند و مشاوران مدارس، با استفاده از معلمان آگاه و متخصصان متعهد، مسئولیت اجرا و هماهنگی آنها بر عهده گیرند.

پیشنهاد مطالعه:  واقعه نویسی چیست ؟ فرم واقعه نویسی-چگونگی ثبت وقایع

 بازگشت به فهرست اولیه اصول و فنون راهنمایی و مشاوره

مهکام مجله اینترنتی آموزش خانواده سبز ایرانی

about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×