0 آپدیت جدید از تلگرام دریافت شد.
فضائل امام علی (ع) – مشاوره آنلاین مهکام
تربیت فرزند دکتر هلاکویی از تولد تا 20 سالگی+دانلود

فضائل امام علی (ع)

بنر تبلیغاتی آموزش خیاطی سیما عمرانی-468-60

فضائل امام علی (ع)

ابوزبیردربارهفضائل امام علی (ع) گوید:ازجابربن عبدالله پرسیدم:آیاعلی(ع)دارای معجزه یانشانه هایی بود؟

گفت:آری سوگندبه خدا!آن حضرت دارای معجزه هایی روشن بودکه گروههایی دراجتماعات شاهدآنهابودند،جزشخص معاندآن علائم راانکارنمیکندوجزکافرکسی آنهاراکتمان نمی کند،ازجمله آن معجزات این بودکه روزی درمسیری باحضرتش همسفربودیم حضرت فرمود:برویم تادرزیرسایه این درخت سدردورکعت نمازبخوانیم.

مارفتیم وبه کناردرخت رسیده ونشستیم،حضرت مشغول نمازشدوشروع به رکوع وسجودنمود.مامیدیدیمآنگاه که حضرت به رکوع میرفت درخت سدرنیزبه رکوع میرفت وبه هنگام سجده درخت نیزسجده می نمود،وبه هنگام قیام امام قیام می نمود.چون این منظره رادیدیم شگفت زده گشته ومنتظرشدیم تاحضرت نمازش رابه پایان رساند.آنگاه که نمازشد به پایان رسیددعاکردوفرمود:”الهمٌ صلٌ علی محٌمدوآل محٌمد””خداوندا!برمحمدوخاندان محمددرودفرست”دراین هنگام شاخه های درخت(به قدرت خداوندبه سخن درآمده)

وگفتند:آمین آمین.

سپس فرمود:”اللهمٌ صلٌ علی شیعة محمٌدوآل محمٌد” “خداوندا!برشیعیان محمٌدوخاندان محمٌددرودفرست”دراین موقع برگهاوشاخه های ضخیم ونازک درخت(به قدرت خداوندبه سخن

درآمده)وگفتند:آمین آمین.

468-60-بنر تبلیغاتی مدیریت خشم

سپس فرمود:”الهمٌ العن مبغضي محمٌدوآل محمٌد،ومبغضي شیعة محمٌدوآل

محمٌد” “خداوندا!بردشمنان محمٌدوخاندان محمٌدودشمنان شیعیان آنان لعنت کن”

بازدراین هنگام برگهاوشاخه های ضخیم ونازک می گفتند:آمین آمین.

منبع:کتاب الثاقب فی مناقب

468-60-بنر-تبلیغاتی-خانواده-موفق

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *