مشاوره آنلاین مهکام

تربیت فرزند دکتر هلاکویی از تولد تا 20 سالگی+دانلود

بنر تبلیغاتی مدیریت خشم دکتر هلاکویی-1397

آیا برای صیغه کردن دختر باکره اجازه پدر دختر لازم است ؟

تربیت فرزند دکتر هلاکویی از تولد تا 20 سالگی+دانلود

ازدواج موقت یا صیغه در جامعه ای که ازدواج دائم

ازدواج موقت یا صیغه کردن دختر باکره

در جامعه ای که ازدواج دائم با مشکلات بسیاری مواجه است.  و از طرفی هم دختران و پسران با یک بلوغ زودرس مواجه هستند و خیلی زودتر خیلی چیزها را به لطف رسانه ها ، ماهواره ها و اینترنت در می یابند. این اتفاق طبیعی است که بسیاری از دختران و پسران که می خواهند با یکدیگر دوست باشند و از طرفی هم گناه انجام نداده باشند. همیشه این سوال را می پرسند که:

آیا می شود دختر را بدون اجازه پدرش عقد کرد یا صیغه خواند ؟ حتی بدون قصد نزدیکی و ارتباط جنسی با یکدیگر و فقط برای اینکه حرف زد و یا برخوردهای احتمالی که ممکن است پیش بیاید؟

پاسخ اجمالی

از نظر اسلام تنها راه شرعی برای محرم شدن دختر و پسر با یکدیگر، ازدواج ( دائم یا موقت ) است. و با شرط کردن عدم استمتاع (بهره گیری) جنسی در ضمن عقد ازدواج موقت می توان به محرمیت دست یافت که در این صورت دختر و پسر ضمن اینکه با هم محرم می شوند ولی حق آن قبیل استمتاعات جنسی را که نبودنش را شرط کرده بودند ندارند. اما رفت وآمد و گفتگو و مسافرت با هم برای آنان اشکالی ندارد.

تمامی مراجع عظام می فرمایند: دخترى که به حد بلوغ رسیده و رشیده است، یعنى مصلحت خود را تشخیص مى‏دهد، اگر بخواهد شوهر کند، چنانچه باکره باشد باید از پدر یا جدّ پدرى خود اجازه بگیرد. و اگر پدر و جدّ پدرى غایب باشند، به طورى که نشود از آنان اذن گرفت و دختر هم احتیاج به شوهر کردن داشته باشد لازم نیست از پدر و جدّ پدرى اجازه بگیرد و نیز اگر دختر باکره نباشد در صورتى که بکارتش بوسیله شوهر کردن از بین رفته باشد، اجازه پدر و جد لازم نیست. ولى اگر بواسطه وطى به شُبهه یا زنا از بین‏ رفته باشد، احتیاط مستحبّ آن است که اجازه بگیرند[i].

مشاوره آنلاین مهکام :   چرا دختران دیر ازدواج می کنند ؟

[i] . توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج‏2، صص: 459-458.

در ادامه توضیحات باید گفته شود که :
غیر از راه ازدواج راه دیگری برای ایجاد محرمیت و شرعی شدن روابط جنسی بین دختر و پسر وجود ندارد.( متن الفاظ صیغه ازدواج دائم و موقت در رساله های عملیه آمده است.)

البته با شرط کردن عدم استمتاع (بهره گیری) جنسی در ضمن عقد ازدواج موقت می توان تنها به حد خاصی از محرمیت که خالی از لذت های جنسی و مسائل زناشویی باشد دست یافت و منظور از صیغه محرمیتی که در بین مردم رایج شده است نیز همین است. در این صورت دختر و پسر ضمن اینکه با هم محرم می شوند ولی حق آن قبیل استمتاعات جنسی را که نبودنش را شرط کرده بودند، ندارند اما رفت و آمد، نشست و برخاست، کار کردن با یکدیگر، زندگی کردن باهم، نگاه کردن به همدیگر، دست زدن به بدن همدیگر، گفتگو و مسافرت با هم برای آنان اشکالی ندارد. روشن است که این روش راه مستقلی برای ایجاد محرمیت نیست و همان راه ازدواج موقت است منتهی طرفین باتوافق لذات جنسی از یکدیگر را به حد خاصی محدود کرده و یا به طور کلی عدم آنها را شرط می کنند. [1]

تمامی مراجع عظام می فرمایند: دخترى که به حد بلوغ رسیده و رشیده است، یعنى مصلحت خود را تشخیص مى‏دهد، اگر بخواهد شوهر کند، چنانچه باکره باشد باید از پدر یا جدّ پدرى خود اجازه بگیرد. (حضرت آیت الله بهجت می فرماید: بنابر احتیاط تکلیفا؛ اجازه شرط است. [2] ) و اگر پدر و جدّ پدرى غایب باشند، به طورى که نشود از آنان اذن گرفت و دختر هم احتیاج به شوهر کردن داشته باشد لازم نیست از پدر و جدّ پدرى اجازه بگیرد و نیز اگر دختر باکره نباشد در صورتى که بکارتش بوسیله شوهر کردن از بین رفته باشد، اجازه پدر و جد لازم نیست. ولى اگر بواسطه وطى به شُبهه یا زنا از بین‏ رفته باشد، احتیاط مستحبّ آن است که اجازه بگیرند [3] . [4]

مشاوره آنلاین مهکام :   دوره جامع ازدواج موفق - قبل از ازدواج بدانید

آیات عظام خامنه ای، فاضل لنکرانی، صافی، مکارم، وحید، تبریزی می فرمایند:” بنابر احتیاط واجب، باید از پدر یا جد پدریِ خود اجازه بگیرد.” [5]

حضرت آیت الله بهجت می فرماید: بنابر احتیاط تکلیفا؛ اجازه شرط است. [6]

بنابراین اگر پدر و جدّ پدرى غایب باشند، به طورى که نشود از آنان اذن گرفت و ازدواج براى دختر لازم باشد یا در ازدواج نکردن، ضرر یا حرج (یعنى مشقّت شدیدى) باشد و همچنین اگر پدر یا جدّ پدرى از ازدواج او با کسى که کفو اوست، با وجود تمام مقدمات و شرایط ممانعت کنند و او نیز تمایل به ازدواج دارد و ازدواج هم به مصلحت او باشد با اجتماع تمام شرایط میتواند ازدواج نماید [7] .

همان طور که ملاحظه می فرمائید برخی از مراجع رشیده بودن دختر را کافی نمی دانند، اما عده ای آن را کافی می دانند.

دختر رشیده کیست ؟

رشیده به دختری اطلاق می گردد که مصلحت خود را تشخیص می دهد و به دور از فشار هیجانات و تحریکات شهوانی تصمیم می گیرد و به آینده ی خود و خانواده و حیثیت خانوادگی توجه دارد. اما دختری که از بلوغ عقلی برخوردار نیست و نمی تواند راجع به آینده تصمیم بگیرد و خیر و صلاح خود و خانواده اش را نمی داند، هر چند سنّش زیاد باشد، رشیده نخواهد بود و بدون اذن پدر یا جد پدری نمی تواند ازدواج کند.

گفتنی است اکثر فقها در این مسئله اتفاق نظر دارند در مواردی که پدر و جدّ پدری غایب باشند به طوری که نشود از آنان اجازه گرفت و دختر نیاز مبرم به ازدواج داشته باشد، یا همسر مناسبى براى دختر پیدا شده که شرعاً و عرفاً هم کفو اوست و پدر و جد پدرى، بدون جهت مانع مى‏شوند و سخت گیرى مى‏کنند [8] ، لازم نیست از پدر و جد پدری اجازه بگیرد. [9] ، [10]

مشاوره آنلاین مهکام :   ازدواج موقت دختر باکره - آسیب ها و مشکلات

[1] . اقتباس از سؤال 1540 (سایت: 1533)، متن صیغه ی محرمیت.

[2] . همان.

[3] . توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج‏2، صص: 459-458.

[4] . اقتباس از سؤال 3923 (سایت: 4209).

[5]   توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج‏2، صص: 459-458.

[6]   همان.

[7] . همان، مسأله 2377.

. [8] فاضل، نورى، بهجت، سیستانى، مکارم. نک: همان.

[9] . همان , مسئله 2377

[10] اقتباس از سؤال 610 (سایت: 667) (ازدواج موقت با دخترباکره)

با آرزوی فرارسیدن زمانی که دختران و پسران در کمترین زمان بعد از بلوغ جسمی و جنسی امکان ازدواج برایشان فراهم شود. تا با ازدواج از میزان روابط نامشروع و زنا کاسته شود و یا کامل از بین برود.

استخدام نیروی کار برای سایت مهکام

about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

تربیت فرزند دکتر هلاکویی از تولد تا 20 سالگی+دانلود

تربیت فرزند دکتر هلاکویی از تولد تا 20 سالگی+دانلود

×