مشاوره آنلاین مهکام

تربیت فرزند دکتر هلاکویی از تولد تا 20 سالگی+دانلود

بنر تبلیغاتی مدیریت خشم دکتر هلاکویی-1397

اختلالات یادگیری کودکان در چند جمله

تربیت فرزند دکتر هلاکویی از تولد تا 20 سالگی+دانلود

اختلالات یادگیری در کودکان در چند جمله

اختلالات یادگیری در کودکان در چند جمله

اختلالات یادگیری کودکان

دانش آموزی اختلالات یادگیری دارد که:

www.mehcom.com
** تنها در یک یا چند ماده ی درسی مشکل داشته باشد نه در همه ی دروس.
** از نظر هوشی در حد متوسط یا بالاتر از آن باشد.

 

** از نظر بینایی،شنوایی و مغزی بیمار نباشد.

 

** از نظر عاطفی و سازگاری مشکل جدی نداشته باشد.

 

** در برخی از فرآیندهای روانی پایه (ادراک دیداری،شنوایی،درک زبان شفاهی و کتبی) دچار مشکل باشد.

 

** بین میزان پیشرفت تحصیلی و توانایی ذهنی او تفاوت زیادی وجود داشته باشد

منبع: کتاب اختلال خواندن ، دکتر تبریزی

مشاوره آنلاین مهکام :   آموزش خانواده و پیشگیری از بروز بیش فعالی در کودکان
about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

تربیت فرزند دکتر هلاکویی از تولد تا 20 سالگی+دانلود

تربیت فرزند دکتر هلاکویی از تولد تا 20 سالگی+دانلود

×