"> مجموعه آموزشی والدیار مدیریت رفتارهای تحصیلی فرزند - مشاوره آنلاین مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

مجموعه آموزشی والدیار مدیریت رفتارهای تحصیلی فرزند

مجموعه آموزشی والدیار مدیریت رفتارهای تحصیلی فرزند

about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

موقتا امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد

موقتا امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد

×