مشاوره آنلاین مهکام

تربیت فرزند دکتر هلاکویی از تولد تا 20 سالگی+دانلود

بنر تبلیغاتی مدیریت خشم دکتر هلاکویی-1397

آسیب های اجتماعی – آسیب های اجتماعی نوپدید اینترنت شبکه های اجتماعی.

رسانه های اجتماعی نوجوانان و جوانان در معرض خطر.

رفتارهای پرخطر رسم و رسوم غلط اجتماعی اعتیاد وابستگی به مواد.

فرار از خانه قتل دزدی بزهکاری تورم فقر بیکاری.

خیانت های زناشویی ازدواج سفید هم خانگی پسران و دختران مجرد.

کودک آزاری خودکشی خودآزاری فشار روانی افسردگی روابط غلط افراد.

آسیب های اجتماعی

تربیت فرزند دکتر هلاکویی از تولد تا 20 سالگی+دانلود

تربیت فرزند دکتر هلاکویی از تولد تا 20 سالگی+دانلود

×