"> ۹ اصل ازدواج موفق برای جوانان - مشاوره آنلاین مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

۹ اصل ازدواج موفق برای جوانان

دکتر عبدالوهاب سیمین روانشناس مرکز آینده پویان و وبسایت مشاوره آنلاین مهکام :

یکی ازمهمترین انتخاب های هر فرد و شاید حساس ترین آنها مساله انتخاب همسر است آگاهانه انتخاب کردن فردی که قرار است عمری را با او سپری کنید نیارمند شناخت و یادگیری اصولی است در ادامه چند اصل مهم در انتخاب همسر جهت داشتن یک زندگی عاقلانه عاشقانه به شما معرفی میکنیم:

-“۹ اصل ازدواج موفق”-

-اصل شماره ی۱در ازدواج موفق :

درباره کسی که قصد ازدواج با او را دارید ۰ اطلاعات کافی به دست اورید ،به قدری تدبیر به خرج دهید تا ازدواج با او برایتان قابل توجیه باشد.

-اصل شماره ی ۲در ازدواج موفق :

با کسی ازدواج کنید که در برخی از ارزش هایش با شما شباهت داشته باشد.

-اصل شماره ۳در ازدواج موفق :

تنها در صورتی ازدواج کنید که هم شما و هم کسی که با او ازدواج می کنید ، از سلامت روانی و عاطفی برخوردار باشید.

-اصل شماره ی ۴در ازدواج موفق :

با کسی ازدواج کنید که در نظر شما جذاب باشد، اما قبل از ازدواج رسمی ،خویشتن داری کامل داشته باشد۰

-اصل شماره ۵در ازدواج موفق :

وقتی ازدواج کنید که نسبت به همسرتان مهر وعلاقه ی عمیق داشته او را دوست بدارید ،بدانید که دوست داشتن و مهر عمیق پایدار باقی می ماند.

-اصل شماره ۶در ازدواج موفق :

صمیمیت کلامی را بیاموزید ،این گونه علاقه و عشق شما به همسرتان افزایش می یابد.

-اصل شماره ۷در ازدواج موفق :

قبل از ازدواج ،راه حل و فصل اختلافات و روش های ایجاد صمیمت را بیاموزید.

پیشنهاد مطالعه:  کاهش عشق و علاقه بین همسران

-اصل شماره ۸در ازدواج موفق :

تنها در صورتی ازدواج کنید که بتوانید به ازدواج تان متعهد گردید ،تعهدی برای همه ی مدت عمر.

-اصل شماره ۹در ازدواج موفق :

اگر پدر ،مادر ،بستگان  و دوستان نزدیک موافق هستند ، به اتفاق آنها ازدواج تان را جشن بگیرید و اگر مخالفت این ازدواج هستند ،قبل از هر گونه تصمیم گیری ،به سخنان آنها گوش دهید۰

about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×