"> یکی از افتخارات مشاوران واقعیت درمانی - مشاوره آنلاین مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

یکی از افتخارات مشاوران واقعیت درمانی

یکی از افتخارات مشاوران واقعیت درمانی

یکی از افتخارات مشاوران واقعیت درمانی

یکی از افتخارات مشاوران واقعیت درمانی

یکی از افتخارات مشاوران واقعیت درمانی این است که آنها هرگز تسلیم نمی شوند و دست از کار نمی کشند. تا زمانی که مراجع به مشاوره ادامه می دهد، مشاور همچنان امیدوار به تغییر مثبت است.

www.mehcom.com
در واقعیت درمانی دو مفهوم کلی وجود دارد: « واقعیت » و « مسئولیت پذیری ».

واقعیت را به طور کلی توانایی گرایش به پذیرش پیامدهای منطقی و طبیعی رفتار یک شخص تعریف می کنند.

زمانی که ما از پیامدهای رفتار و تصمیماتمان سر باز می زنیم، در عمل واقعیت را تکذیب می کنیم و مستعد آن هستیم که از روی بی مسئولیتی عمل نماییم.

مسئولیت پذیری، توانایی مواجهه شدن با نیازهای فردی به صورتی است که برای رفع نیازهای خود مانع رفع نیازهای دیگران نشویم.

www.mehcom.com
در واقعیت درمانی 6سوال زیر به ترتیب مطرح می شوند:

1.  چه می خواهید؟
2.  برای به دست آوردن آن چه کاری انجام می دهید؟
3.  آیا با کاری که انجام می دهید، چیزی را که می خواهید، به دست می آورید؟
4.  اگر اینطور نیست، آیا کار دیگری هست که بتوانید انجام دهید؟ چه انتخاب های دیگری دارید؟
5.  کدام راهکار را دوست دارید اول انجام دهید؟
6.  چه موقع می خواهید دست به عمل بزنید تا به خواسته خود برسید؟ طرح تان برای آن چیست؟

www.mehcom.com

پیشنهاد مطالعه:  اصول و فنون راهنمایی و مشاوره برای معلمان و والدین
about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×