"> گوشت خوردن و آداب آن در اسلام - مشاوره آنلاین مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

گوشت خوردن و آداب آن در اسلام

تغذیه سالم طب سنتی ایرانی گوشت خوردن و آداب آن در اسلام

تغذیه سالم طب سنتی ایرانی گوشت خوردن و آداب آن در اسلام

 انتخاب سردست يا قسمت‏هاى جلو
امام على  عليه‏السلام :محبوبترین عضو گوسفند براى پيامبر(ص)سردست بود .  امام باقر  عليه‏السلام : پيامبر خدا ، سردست را خوش مى‏داشت   مسند ابن حنبل ـ به نقل از يحيى بن ابى اسحاق ، از مردى از بنى غِفار ـ  : فلان كس برايم نقل كرد كه براى پيامبر خدا ، غذايى از نان و گوشت آوردند . فرمود : «سردست آن را به من بده» . سردست ، به ايشان داده شد و ايشان آن را خورد .
يحيى مى‏گويد : از اين خبر فقط به همين صورت ، آگاهى دارم .
امام صادق  (ع) : آن زن يهودى ، پيامبر (ص) را با زهرى كه در سردستْ نهاده بود ،مسموم كرد . پيامبر  (ص) ، دست و شانه را دوست داشت و بُنِ ران را به دليل نزديك
بودنش به پيشابگاه ، دوست نداشت .
امام رضا  عليه‏السلام ـ خطاب به غلام خود ـ  : در [خريدن] گوشت براى ما ، قسمت‏هاى جلو[لاشه] را بخر و قسمت‏هاى عقب را نخر ؛ زيرا بخش‏هاى جلو به چراگاه ، نزديك‏تر و از
آفت ، دورترند .
شستن گوشت پيش از پختن آن
پيامبر خدا  (ص) : برادرم عيسى ، از شهرى گذر كرد و ديد كه مردمش رنگ چهره‏هايشان زرد و چشم‏هايشان كبود است . آنان از بيمارى‏هايى كه داشتند ، نزد وى اظهار
ناراحتى كردند .گفت : «درمانتان همراهتان است . شما هنگامى كه گوشت مى‏خوريد ، آن راناشسته مى‏پزيد ، در حالى كه هيچ چيزى بدون نوعى جنابت ، از دنيا نمیرود» .
از آن پس ، گوشت‏هاى مصرفىِ خود را شستند و در نتيجه بيمارى‏هايشان ازميان رفت .
پرهيز از خوردن گوشت خشكيده نمك‏سود
امام صادق  عليه‏السلام : چهار چيز ، [انسان را] پيش از فرا رسيدن هنگام پيرى ، پير مى‏كند :خوردن گوشت خشك‏شده ، نشستن بر جاى مرطوب ، بالا رفتن از پلكان ، و آميزش
با پيرزنان .
امام صادق  عليه‏السلام : سه چيز ، بدن را فرسوده مى‏كند و شايد هم بكُشد : خوردن گوشت خشكيده فاسد ، حمّام رفتن با شكم پُر ، و همبسترى با پيرزنان .
امام صادق  عليه‏السلام : سه نوع از خوردنى‏ها ، موجب لاغرى است : گوشت خشك‏شده ، پنير و شكوفه خرما .
امام هادى  عليه‏السلام : گوشت خشكيده نمك‏سود ، بد چيزى است ؛ زيرا در معده شُل مى‏شود ،هر بيمارى‏اى را تحريك مى‏كند و براى هيچ چيزى سودمند نيست ؛ بلكه زيان هم
دارد .
نهى از خوردن گوشت خام
امام باقر  عليه‏السلام : پيامبر خدا ، از اين كه گوشت ، خام خورده شود ، نهى كرد و فرمود : «تنهادرندگان ، چنين گوشتى مى‏خورند . [گوشت را] هنگامى بخوريد كه آفتاب يا آتش آن را ديگرگون ساخته باشد» .
الكافى ـ به نقل از هشام بن سالم ـ  : از امام صادق  عليه‏السلام درباره خوردن گوشت خام پرسيدم . فرمود : «اين ، خوراك درندگان است» .
امام رضا  عليه‏السلام : خوردن گوشت خام ، در شكم ، كِرم پديد مى‏آورد .
پرهيز از اعتياد به خوردن گوشت
پيامبر خدا  صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : هر كس چهل روز گوشت بخورد ، سنگ‏دل مى‏شود ..   امام على  عليه‏السلام : شكم‏هايتان را گورستان جانوران نكنيد .   امام صادق  عليه‏السلام : على  عليه‏السلام عادت به خوردن گوشت را بد مى‏شمرْد و مى‏فرمود : «آن رااعتيادى همچون اعتياد به شراب است» .
ربيع الأبرار : در حديث است كه : «هر كس چهل روز پيوسته گوشت بخورد ، سنگ‏دلمى‏شود و هر كس چهل روز ، آن را وا  گذارد ، بدخوى میگردد» .
نوبت‏هاى خوردن گوشت
امام صادق  عليه‏السلام : در هر هفته ، يك بار گوشت بخوريد و خود و فرزندانتان را بدان عادت ندهيد ؛ زيرا موجب اعتيادى همچون اعتياد به شراب می‏گردد . نيز آنان را بيش ازچهل روز ، از آن محروم مداريد ؛ چرا كه آنان را بدخوى مى‏كند .

پیشنهاد مطالعه:  گرم کردن غذا

about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×