"> کودک و اعتماد به نفس - مشاوره آنلاین مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

کودک و اعتماد به نفس

کودک و اعتماد به نفس : اعتماد به نفس در کودکان باید از همان دوران کودکی شکل

بگیرد .کودک و اعتماد به نفس

 

 

کودک و اعتماد به نفس

کودک و اعتماد به نفس

 

 

کودک و اعتماد به نفس

 

کودکان وقتی با سرزنش و انتقاد زندگی می کنند می آموزند بی اعتماد به خود باشند.

وقتی با خشونت زندگی می کنند می آموزند که جنگجو باشند. وقتی با ترس زندگی

می کنند می آموزند که بُزدل باشند. وقتی با ترحم زندگی می کنند می آموزند که به خود

احساس ترحم داشته باشند.

وقتی با تمسخر زندگی می کنند می آموزند که خجالتی باشند. وقتی با حسادت زندگی

می کنند می آموزند که در خود احساس گناه داشته باشند. اما اگر با شکیبایی زندگی کنند

بردباری را می آموزند.

 

اگر با تشویق زندگی کنند اعتماد و اطمینان را می آموزند. اگر با پاداش زندگی کنند با

استعداد بودن و پذیرندگی را می آموزند.

 

 اگر با تصدیق شدن زندگی کنند عشق را می آموزند.

 اگر با توافق زندگی کنند دوست داشتن خود را می آموزند.

 اگر با تایید زندگی کنند با هدف زندگی کردن را می آموزند.

 اگر با صداقت زندگی کنند حقیقت را می آموزند.

اگر با انصاف زندگی کنند دفاع از حقوق را می آموزند.

 اگر با اطمینان زندگی کنند اعتماد به خود و اعتماد به دیگران را می آموزند.

اگر با دوستی و محبت زندگی کنند زندگی در دنیای امن را می آموزند.

 

 

 

 

 

کودک انسان در 14 ماه اول 7 چیز در او ساخته یا ویران می‌شود.

1- اطمینان .

پیشنهاد مطالعه:  به کودک اعتمادبه نفس بدهیم

 سنگ بنای شخصیت انسان است. یعنی جهان را گلستان دیدن یا خارستان. تمام هنر

زندگی این است که جهان را گلستان ببینیم اگر خارستان ببینیم که گرفتاری است. اگر

جهان را گلستان می بینیم بپذیریم که در این جهان گلستان برخی از گل‌ها هم خار هستند

و برخی از گل‌ها هم اصلأ خار ندارند و راحت می‌توان به آن‌ها نزدیک شد.


2- امنیت
 3- آرامش
 4- امیدواری.
5- مثبت بودن.
6- خوشبین بودن

 7- پشتکار داشتن.

 کار را شروع کردن و به آخر رساندن است. یعنی استقامت داشتن. نتیجه این‌ها

self confidence اعتماد به نفس است. اعتماد به نفس یک باور است. همه آدم‌ها

همیشه اعتماد به نفس دارند؛ فقط یک عده اعتماد به نفس مثبت دارند و می‌گویند “من

می‌دانم و می‌توانم” ولی یک عده هم اعتماد به نفس منفی دارند و می‌گویند “نمی‌دانم پس

نمی‌توانم یا با وجودی که می‌دانم نمی‌توانم”. “می‌دانم که نباید سیگار بکشم ولی

نمی‌توانم.” “می‌دانم که باید وزنم را کم کنم ولی نمی‌توانم.

 

 

من خواستنی و دوست داشتنی هستم.

هر کس به این نتیجه برسد که خوب و خواستنی و دوست داشتنی است هم مردم را

خوب و خواستنی ودوست داشتنی می‌داند و هم زندگی را برده است. البته بعد از این

سه سال هر چیزی ممکن است ضعیف و یا تشدید شود. درواقع، سلطان اصلی توجه و

محبت و نوازش و مراقبت است. اگر این‌ها به کودکان داده شوند کودکان هم ساخته

خواهند شد.

 

 

اعتماد به نفس مثبت در کودک بر اثر 9 مورد به وجود می‌آید.

1.تولد راحت

2.پدر و مادری که بلافاصله احتیاج کودک را برآورده کنند.

پیشنهاد مطالعه:  تقويت اعتماد به نفس کودکان

3.پدر و مادری که نگذارند کودک درد فیزیکی بکشد.

4.پدر و مادری که کودک را نوازش کنند.

5.پدر و مادری که تحریک را در کودک برانگیخته باشند.

6.حداقل 8 ماه در آغوش مادر شیر خورده باشند.

7.در خانه ای بزرگ شوند که در آن خانه محبت باشد و دشمنی و قدرت نباشد.

 

8.در خانواده ای باشد که روزی دو تا سه ساعت از سینه مادر یا از شیشه مک زده باشد.


9.تربیت توسط یک نفر انجام بگیرد نه افراد مختلف

منبع:سایکولوجی نی نی وبلاگ

مطالب مفید:

اصل تشویق وتایید کردن

دلبستگی ایمن و نا ایمن

کودکان با اعتماد به نفس

پرورش اعتماد به نفس

افزایش اعتماد به نفس کودکان

کودکم از هیچ کس کمتر نیست

شاه کلید هایی برای والدین

تقویت اعتماد به نفس کودکان

به کودک اعتماد به نفس بدهیم

کودکان با عزت نفس پایین

نکته برای تقویت عزت نفس

 

 

about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×