"> کودک لجباز 3تا4 ساله - مشاوره آنلاین مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

کودک لجباز 3تا4 ساله

کودک لجباز 3تا4 ساله : کودک لجباز حتی با حرف خوش و محبت هم به لجبازی

ادامه میدهد و کنتری کردن آنها سخت است . کودک لجباز 3تا4 ساله

 

کودک لجباز 3تا4 ساله

کودک لجباز 3تا4 ساله

 

 

کودک لجباز 3تا4 ساله

کودک چیزی را با زور پیش می برد یا همبازی اش را نیشگون می گیرد، یا از حرفهای

بیجا و نابجا استفاده می کند. چه باید کرد؟

 

آنچه نباید انجام دهید:

 

1.به پشت کودک کتک نزنید. این به کودک آموزش می دهد که ضربه زدن بسیار خوب

است به شرط اینکه بزرگتر باشید.

 

2.انتقاد نکنید یا بدخو نشوید. این عمل اعتماد به نفس کودک را کم می کند و خاطره بدی

در ذهن او به جای می گذارد.

 
3.کودک را از داشتن جفت یا همتای دیگر محروم نکنید.
آنچه باید انجام دهید:

1.به دلیل تراشی برای کج خلقی کودک گوش دهید و حرفها، احساسات و اظهارات

درستش را تأیید کنید.

2.به کودک کلمات مناسب برای برقراری احساسات را بفهمانید.

3.به کودک «مهلت دهید» تا از دستورات پیروی کند.

 


دستوراتی برای مهلت دادن

با قاطعیت از کودک بخواهید که صدایش را به قصد مهلت دادن کنترل کند.

کودک را نزدیک اما جدا قرار دهید چون تمایل به فعالیت دارد.

به کودک بگویید که مجبور است برای دقایقی با توجه به سنش آرام بنشیند. مثلاً کودک

3 ساله 3 دقیقه آرام می نشیند.

 

مهلت تا زمان معین ادامه دارد.


بچه ها در این سنین شروع به یاد گرفتن دستورات و محدودیتها می کنند، اما اشتباه هم

می کنند. آنها به تذکر دهنده و اثرات و نتایج فوری نیاز دارند که به اعتماد به نفس شان

پیشنهاد مطالعه:  کودک و نحوه برخورد بزرگسال

احترام گذارند و به آنها کمک کند تا بدون خجالت یا اوقات تلخی از والدین شان یاد

بگیرند.

 

بازی کودک را مشاهده کنید و از رفتار خوب او تعریف کنید. به عنوان مثال بگویید:

من واقعاً تاب خوردن و خندیدن تو را دوست دارم


مطمئن باشید شما به عنوان والدین و دیگر بزرگسالان در زندگی کودک الگوی خوبی برای بیان احساسات هستید.


منبع : سایکولوجی نی نی وبلاگ

مطالب مفید :

دروغگویی مزمن

کودکان پرخاشگر

کودک لجباز 3تا4 سالگی

لجبازی کودک خوب است یا بد

کودک 2 ساله چگونه فکر می کند

 

about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×