"> کودک لجباز 2 تا3 ساله - مشاوره آنلاین مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

کودک لجباز 2 تا3 ساله

کودک لجباز 2 تا3 ساله : در لجبازی کودکان باید ها و نباید هایی را باید رعایت

کنید .  کودک لجباز 2 تا3 ساله

 

 

 

کودک لجباز 2 تا3 ساله

کودک لجباز 2 تا3 ساله

 

کودک لجباز 2 تا3 ساله

 

آنچه نباید انجام دهی :

 

1.سعی نکنید برای کودک نوپایتان دلیل و استدلال بتراشید. بچه ها در کج خلقی به

حرف منطقی گوش نمی دهند.

 

2.خونسردی نشان ندهید، چون این عمل کودک را به وحشت خواهد انداخت و خاطره

بدی در ذهن او به جای می گذارد.

 

3.در مقابل کودک تسلیم نشوید، چون تسلیم در مقابل رفتار بد کودک، نوعی پاداش دادن

به اوست و کج خلقی هایش را تقویت می کند.


4.به کودک رشوه مثل آب نبات یا خوراکی ندهید. او ممکن است برای گرفتن این رشوه

 

 

چنین رفتاری را شروع کنآنچه باید انجام دهید:

1.سکوت کنید و در مقابل آنچه دیگران فکر می کنند نگران نباشید.

 

2.از خرده گیری و نزاع چشم پوشی کنید. تا جایی که ممکن است به کودک بی توجهی

کنید.

 

3.در صورت لزوم اگر کودک قصد مجروح یا صدمه زدن احتمالی را دارد، با

نگهداشتن اجباری از این عمل خودداری کنید.

 

4.اگر کج خلقی کودک ادامه پیدا کرد فروشگاه را ترک کنید.

 
5.در موقعی که کودک آرام است برایش توضیح دهید که اگر با کج خلقی وسایل را

پرتاب یا خراب کند، فروشگاه را ترک خواهید کرد.

 

6.به رفتار خوب پاداش دهید. بعد از آن عمل خوب، زمان ویژه ای برای کودک صرف

کنید.

 

زمانی که بچه ها جسور و رام نشدنی می شوند همه ما زمانی صداهای وحشتناک کودک

پیشنهاد مطالعه:  کودک و نحوه برخورد بزرگسال

را شنیده ایم. این عمل گهگاهی به چه علت رخ می دهد! اما بچه ها نیاز دارند تا این

مرحله را بگذرانند.

 

آنها نیاز دارند تا به توانایی های ما در مقابل آنها پی ببرند، تا خود را از والدین جدا

کنند و کنترل خود را یاد بگیرند. ما می توانیم به بچه ها یاد دهیم رفتارشایسته و بجایی

در مقابل پاداش رفتار خوب، چشم پوشی رفتار محرک و جلوگیری به خود یا دیگران

داشته باشند.

 

1.قبل ورود به فروشگاه، رفتاری که انتظار دارید و نتیجه بد رفتاری را برای کودک

شرح دهید.


2.احساس اطمینان در همه روشهاتان داشته باشید، همینطور اصرار برای گفتگو یا

تسلیم را نپذیرید.

 

منبع: سایکولوژی نی نی وبلاگ


مطالب مفید:

دروغگویی مزمن

کودکان پرخاشگر

کودک لجباز 3تا4 سالگی

لجبازی کودک خوب است یا بد

کودک 2 ساله چگونه فکر می کند

کودک لجباز 2 تا 3 ساله

 

about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×