"> کودک دوساله چگونه فکرمیکند؟ - مشاوره آنلاین مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

کودک دوساله چگونه فکرمیکند؟

کودک دوساله چگونه فکرمیکند؟ کودک دو ساله لجباز است و نباید در مقابل

لجبازی اوعصبانی شد زیرا بدتر میشود کودک دوساله چگونه فکرمیکند؟

 

کودک دوساله چگونه فکرمیکند؟

کودک دوساله چگونه فکرمیکند؟

 

 

کودک دوساله چگونه فکرمیکند؟

کودک در این سن ، منفی باف ، لجوج و سرسخت است. اگر مادر بخواهد با عجله لباس

او را تنش کند، کودک فریاد می‌زند: خودم می‌خواهم بپوشم و اگر پدر به او بگوید: لباست

را بپوش خواهد شنید که می‌گوید: می‌خواهم مامان لباس تنم کند.

 

کودک دو و نیم ساله متلون است. اگر مادر به طرف او رود. بابا را می‌طلبد و به عکس

اگر بابا به طرفش برود، مامانش را می‌خواهد.

 

او در دنیایی از تضاد سیر می‌کند. می‌خواهم .. نمی‌خواهم .. می‌توانم .. نمی‌توانم و این

کلمات بر زبان او جاری است: می‌کنم .. نمی‌کنم.

 


انتخابهای او چند تایی است و در هر دقیقه ، نوعی را می‌پسندد، اگر انواع باشد همه

را طالب است اگر جلوی او را نگیرند، ممکن است مدتها از یک سمت به سمت دیگر

حرکت کند.

 

اگر مادر به او بگوید: مربا می‌خواهی می‌گوید نمی‌خواهم اما به محض اینکه مربا کنار

گذاشته شود، او مربا می‌خواهد.

مشکل مادر برای تربیت او ، این است که باید حتی الامکان او را در مسیر یک طرفه

قرار دهد.

 

کودک دوساله چگونه فکرمیکند؟

کارهای روزانه را خودتان انتخاب کنید و فرصت انتخاب به او ندهید. وقتی می‌خواهید

او را با خود به بیرون ببرید، در حالیکه از تفریح در بیرون برایش سخنرانی می‌کنید

لباس تنش کنید. اگر از او برای بیرون رفتن ، اجازه بخواهید، کلاهتان پس معرکه

پیشنهاد مطالعه:  کودک لجباز 2 تا3 ساله

است. به هر قیمت که می‌دانید از پرسشهایی که او باید چواب ..نه.. را ادا کند، پرهیز

نمایید. به او زیاد فرصت انتخاب ندهید.

 

 

اگر این فرصت را داشته باشد، مطمئن باشید که از فرصت خود راضی نیست.

 
در تمام دستورها، خواهش و تقاضاهایش تکبر و غرور زیاده از حدی دیده می‌شود. لذا

مادر باید به جای نشستن و غصه خوردن ، راه و روش تسلط بر فرزند را بیاموزد و

این مطلب را همواره در نظر داشته باشد، سعی کند کودک حرفهای او را بدون چون و

چرا بشنود و به عکس در مقابل کارهای بی‌اهمیت تسلیم شود.

مثلا بگوید: البته … بله قربان … حتما
مادران باید به خاطر داشته باشند که کودک 2 تا 2,5 ساله ممکن است. رفتارش با شما

بسیار خوب یا بد باشد، اما او شما را بسیار دوست دارد و تمناهای زیادی از شما

دارد. جالبترین استعدادهای خود را می خواهد به شما نشان دهد، و دوست ندارد آنها را

حتی پدرش ببیند. اگر گاهی وقتها که شما را خیلی ناراحت و خسته کرده، فرصتی

بدست آورده و قدری استراحت کنید تا با صبر و حوصله بیشتری به سوی او

بازگردید.

 

منبع:سایکولوژی نی نی وبلاگ

مطالب مفید:

بازی شناسایی احساس در کودکان

دروغگویی مزمن

کودکان پرخاشگر

کودک لجباز 3تا4 سالگی

لجبازی کودک خوب است یا بد

کودک 2 ساله چگونه فکر می کند

 

about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×