"> کودکان را به پارک ببرید - مشاوره آنلاین مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

کودکان را به پارک ببرید

کودکان را به پارک ببرید : هیچ وقت سعی نکنید که فرزند خود را به بیرون رفتن با ماشین عادت بدهید .سعی کنید همیشه به آنها ورزش کردن و سلامتی را یاد بدهید.فرزند خود را به پارک نزدیک محل ببرید تحرک داشته باشد و ورزش کند .


والدین ساعات کمتری کنار فرزندان هستند. این تنهایی به کودکان هم رسیده و آنها کمتر با دوستان و همسالان همسایه ارتباط برقرار می کنند.

کودکان را به پارک ببرید
کودکان را به پارک ببرید


کودکان را به پارک ببرید و بازی هایی مانند تیله بازی، قایم باشک و … تقریبا دیگر وجود ندارند بازی های کودکانه شکل دیگری گرفته اند. اما باید این نکته را بازگو کنیم که هیچ چیز مانند بازی کودکان در فضای باز نمی تواند باعث رشد باعث رشد شناختی، جسمی، روانی و … آنها شود.

تاثیر بازی در فضای باز روی کودک


اول اینکه بازی باید تعریف شود؛ این که چه ویژگی هایی دارد و چه زمانی می توان گفت که بازی انجام شده است.


بازی کردن کودکان با رایانه یا تبلت و… بازی محسوب نمیشود و اهداف عمیق تری از بازی کودکان انتظار می رود. در بازی باید دنبال تغییر رفتارها و پرورش هوش کودک بود.بازی کودکان باید تنوع زیادی داشته باشد وفقط هدف از بازی پر کردن ائقات فراغت نیست بلکه باید تغییراتی بر روی هوش وشناخت مفیدتر داشته باشد.


بردن کودک به فضای سبز و پارک ها مهم ترین توصیه به والدین است. معمولا در هر شهر در هر چند قدمی یک پارک وجود دارد .


این کار حداقل یک بار در هفته باید انجام شود. البته اگر والدین وقت دارند هر روز هم می توانند کودک را به پارک ببرند ولی بهتر است هر بار کودک به یک پارک خاص برده شود.

پیشنهاد مطالعه:  اسباب بازی مناسب برای کودکان زیر سه سال کدام است ؟

پارک های متنوع اسباب بازی های مختلف و فضاهای خاص خود را دارند و این کار شناخت کودک را از محیط پیرامون خود بیشتر می کند .

سعی کنید هر بار کودک را به سوی بازی جدیدی سوق دهید و اجازه ندهید در یک فضا بماند. تربیت کودک خلاق وقتی رخ می دهد که شیوه فرزندپروری کودک خلاقانه باشد.

تاثیر بازی در فضای باز روی کودکبازی کردن کودکان با رایانه یا تبلت و… بازی محسوب نمیشود و اهداف عمیق تری از بازی کودکان انتظار می رود.

در بازی باید دنبال تغییر رفتارها و پرورش هوش کودک بود.بازی کودکان باید تنوع زیادی داشته باشد وفقط هدف از بازی پر کردن ائقات فراغت نیست بلکه باید تغییراتی بر روی هوش وشناخت مفیدتر داشته باشد


بردن کودک به فضای سبز و پارک ها مهم ترین توصیه به والدین است. معمولا در هر شهر در هر چند قدمی یک پارک وجود دارد .


این کار حداقل یک بار در هفته باید انجام شود. البته اگر والدین وقت دارند هر روز هم می توانند کودک را به پارک ببرند ولی بهتر است هر بار کودک به یک پارک خاص برده شود.

پارک های متنوع اسباب بازی های مختلف و فضاهای خاص خود را دارند و این کار شناخت کودک را از محیط پیرامون خود بیشتر می کند .

سعی کنید هر بار کودک را به سوی بازی جدیدی سوق دهید و اجازه ندهید در یک فضا بماند. تربیت کودک خلاق وقتی رخ می دهد که شیوه فرزندپروری کودک خلاقانه باشد.

about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×