"> کمال گرایی در ورزش - مشاوره آنلاین مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

کمال گرایی در ورزش

کمال گرایی در ورزش
کمال گرایی در ورزش

کمال گرایی در ورزش

کمال گرایی در ورزش هم خودش را به خوبی نشان می دهد و شاید معنی کمال گرایی را در بردن و یا باختن به وضوح بیشتری ببینیم.

روان شناسان دانشگاه تورنتوی کانادا در تحقیقی که در مورد تاثیر کمال گرایی بر ورزشکاران انجام داده اند، به نتیجه های جالبی رسیده اند.

آنها که این پژوهش را در سال۲۰۰۶میلادی انجام دادند، دریافتند که چه در ورزشکاران تفننی و چه در ورزشکاران حرفه ای؛ انتظارات بالای جامعه، والدین و مربیان باعث می شود که آنها حالات غمگینی و افسردگی را تجربه کنند.

حال اگر فقط و فقط مربی ورزشی کمال گرا باشد، ورزشکاران حسابی تنش و اضطراب را تجربه می کنند.

در ضمن می توان گفت که توقعات بیش از حد جامعه، مربیان و والدین باعث می شود که ورزشکاران نسبت به ورزشکاران دیگر هم احساس خشم و خصومت کنند.

پیشنهاد مهکام: تست کمال گرایی – آیا شما هم شخصیت کمال گرا دارید؟

پیشنهاد مطالعه:  خودشیفتگی والدین
about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×