مشاوره آنلاین مهکام

تربیت فرزند دکتر هلاکویی از تولد تا 20 سالگی+دانلود

بنر تبلیغاتی مدیریت خشم دکتر هلاکویی-1397

چگونه نوجوانان خودجوش و موفق تربیت کنیم ؟

تربیت فرزند دکتر هلاکویی از تولد تا 20 سالگی+دانلود

چگونه نوجوانان خودجوش و موفق تربیت کنیم ؟

چگونه نوجوانان خودجوش و موفق تربیت کنیم ؟

چگونه نوجوانان خودجوش و موفق تربیت کنیم ؟

***خود مراقبتی

 

نوجوان شما باید بفهمد که خودش باید مراقب خودش باشد نه اینکه هر کاری و هر عملی را دوست داشت بدون توجه به عواقبش انجام دهد.

مشاوره آنلاین مهکام

*** افکار تجسمی

فرزند خودتان را تشویق کنید تا رویاهای واقع بینانه خود را دنبال و هدفهای بلند مدتی برای خود تعیین کنند.

*** امیدواری

با منفی بینی آنها چالش کنید، حتی وقتی اوضاع بر وفق مراد نیست. بخصوص در ایام کنکور و درس خواندن.

*** عزت نفس سالم

به آنها یادآور شوید و این را تأیید کنید که آنها شایستگی موفقیت را دارند و استحقاق این که احترام آمیز با آنها برخورد شود.

*** تشنهٔ چالش بودن

افق دید آنها را توسعه دهید و به آنها کمک کنید هدف هایی را انتخاب کنند که توانایی بالقوه آنها را بالا میبرد.

*** تشویق پایدار

– سعی نکنید بیش از حد از آن ها حمایت کنید. به آنها نشان دهید که چگونه اضطراب و ترس خطر کردن را از خود دور سازند.

*** انرژی بی پایان

آنها را تشویق کنید (غر نزنند) تناسب اندام خود را حفظ کنند؛ غذای سالم بخورند، استراحت کافی داشته باشند.

***سازماندهی نظام دار

به آنها کمک کنید برنامه های منظم، روشی ها و شیوه های قابل اعتمادی برای خود تدوین و تنظیم نمایند.

*** برنامه ریزی دقیق و موشکافانه

به آنها نشان دهید چگونه خلاصه برنامه، راهبردها و برنامه های قدم به قدم برای خود تهیه کنند.

***تصمیم گیری قاطعانه

مشاوره آنلاین مهکام :   نتایج زیانبار کوتاهی والدین از تربیت کودک

– به آن ها نشان دهید که چگونه از شیوه های تصمیم گیری استفاده کرده و نقشه های محتملي برای خود بکشند.

*** خود – بخشایشی صمیمانه

با رفتار خود – تنبیهی آنها مبارزه کنید و آنها را تشویق کنید از اشتباهات خود پند گرفته و به جلو حرکت کنند.

***  از موفقیت خود لذت ببرند

آنها را تشویق کنید نور و تابش خود را زیر بوته پنهان نسازند. به آنها کمک کنید هرگونه موفقیتی، حتی کوچک آن را، جشن بگیرند.

استخدام نیروی کار برای سایت مهکام

about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

تربیت فرزند دکتر هلاکویی از تولد تا 20 سالگی+دانلود

تربیت فرزند دکتر هلاکویی از تولد تا 20 سالگی+دانلود

×