"> چگونه نوجوانان خودجوش و موفق تربیت کنیم ؟ - مشاوره آنلاین مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

چگونه نوجوانان خودجوش و موفق تربیت کنیم ؟

چگونه نوجوانان خودجوش و موفق تربیت کنیم ؟

چگونه نوجوانان خودجوش و موفق تربیت کنیم ؟

چگونه نوجوانان خودجوش و موفق تربیت کنیم ؟

***خود مراقبتی

 

نوجوان شما باید بفهمد که خودش باید مراقب خودش باشد نه اینکه هر کاری و هر عملی را دوست داشت بدون توجه به عواقبش انجام دهد.

مشاوره آنلاین مهکام

*** افکار تجسمی

فرزند خودتان را تشویق کنید تا رویاهای واقع بینانه خود را دنبال و هدفهای بلند مدتی برای خود تعیین کنند.

*** امیدواری

با منفی بینی آنها چالش کنید، حتی وقتی اوضاع بر وفق مراد نیست. بخصوص در ایام کنکور و درس خواندن.

*** عزت نفس سالم

به آنها یادآور شوید و این را تأیید کنید که آنها شایستگی موفقیت را دارند و استحقاق این که احترام آمیز با آنها برخورد شود.

*** تشنهٔ چالش بودن

افق دید آنها را توسعه دهید و به آنها کمک کنید هدف هایی را انتخاب کنند که توانایی بالقوه آنها را بالا میبرد.

*** تشویق پایدار

– سعی نکنید بیش از حد از آن ها حمایت کنید. به آنها نشان دهید که چگونه اضطراب و ترس خطر کردن را از خود دور سازند.

*** انرژی بی پایان

آنها را تشویق کنید (غر نزنند) تناسب اندام خود را حفظ کنند؛ غذای سالم بخورند، استراحت کافی داشته باشند.

***سازماندهی نظام دار

به آنها کمک کنید برنامه های منظم، روشی ها و شیوه های قابل اعتمادی برای خود تدوین و تنظیم نمایند.

*** برنامه ریزی دقیق و موشکافانه

به آنها نشان دهید چگونه خلاصه برنامه، راهبردها و برنامه های قدم به قدم برای خود تهیه کنند.

***تصمیم گیری قاطعانه

پیشنهاد مطالعه:  چگونه با نوجوانان رفتار کنیم ؟-فرزندپروری

– به آن ها نشان دهید که چگونه از شیوه های تصمیم گیری استفاده کرده و نقشه های محتملي برای خود بکشند.

*** خود – بخشایشی صمیمانه

با رفتار خود – تنبیهی آنها مبارزه کنید و آنها را تشویق کنید از اشتباهات خود پند گرفته و به جلو حرکت کنند.

***  از موفقیت خود لذت ببرند

آنها را تشویق کنید نور و تابش خود را زیر بوته پنهان نسازند. به آنها کمک کنید هرگونه موفقیتی، حتی کوچک آن را، جشن بگیرند.

about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×