"> چگونه خانواده موفق و برتر داشته باشیم ؟ - مشاوره آنلاین مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

چگونه خانواده موفق و برتر داشته باشیم ؟

چگونه خانواده موفق و برتر داشته باشیم ؟

خانواده-موفق-برتر-ایرانی-اسلامی

چگونه خانواده موفق و برتر داشته باشیم ؟

اینکه چگونه خانواده ای برتر داشته باشیم برای بسیاری از مردان و زنان یک دقدقه خاطر است. اما قبل از هر  چیز باید اول بدانیم که تعریف خانواده موفق چیست ؟

خانواده موفق،  خانواده ای می باشد که در آن، همه اعضا موفق و برتر هستند و همه مناسبات میان افراد روال عادی و درست دارد. اعضای این خانواده می توانند از قدرت انسانی خود برای مشارکت، تعاون و پاسخ به نیازهای جمعی و فردی استفاده کنند.

برای داشتن یک خانواده ایده آل ،برتر، موفق و سالم به عنوان پایه های یک جامعه سالم لازم است همه اعضای خانواده و بویژه زن و شوهر نقش خود را به درستی ایفا کنند.

لازمه خانواده ایده آل ، تربیت صحیح و اصولی کودک و آماده کردن او برای یک انتخاب درست در مرحله ازدواج و توجه به ابعاد مختلف روانی، انسانی، اجتماعی و شخصیتی دو طرف مقابل یعنی زن و شوهر در زندگی مشترک است.

مهارت های زندگی

 برخی از افراد در رویارویی با مسائل زندگی فاقد توانایی های لازم می باشند و همین امر باعث آسیب پذیری آنان در زندگی می شود. در اختیار داشتن منابع و مهارت های زندگی  که به انسان کمک کند تا به بهترین شکل ممکن از عهده حل مشکلات خود برآید، بسیار ارزشمند است.

هر فردی به سبک خاص خود به مسائل و مشکلات پاسخ می دهد. برخی هنگام روبه رو شدن با مشکلات می کوشند با ارزیابی منطقی موقعیت و با استفاده از روشهایی مانند مسئله گشایی، تفکر مثبت و استفاده مؤثر از سیستم های حمایتی با مشکل یا موقعیت مقابله کنند.

پیشنهاد مطالعه:  الگوی خانواده برتر از نگاه رهبر انقلاب (4)

و در مقابل برخی دیگر، به جای برخورد سازگارانه با مسائل، سعی می کنند به روشهای مختلف مانند پناه بردن به الکل و مواد مخدر و سایر روشهای ناکارآمد از رویارویی با مشکلات اجتناب کنند.

این روشها، اگرچه ممکن است در کوتاه مدت مؤثر واقع شوند و به فرد آرامش موقت دهند ولی در درازمدت پیامدهای منفی بسیار داشته و فرد را از داشتن احساس خودکارآمدی و عزت نفس محروم می کنند.

افراد موفق

  کسانی که به طور موفقیت آمیز با مشکلات مقابله می کنند، افرادی هستند که خود را به مجموعه ای از مهارتهای مقابله ای مجهز کرده اند. افراد موفق در این زمینه، از سه مهارت زیر برخوردارند.

1- انعطاف پذیری: توانایی استفاده از راه حلهای مختلف
2- دور اندیشی: پیش بینی اثرهای درازمدت پاسخهای مقابله ای خود
3- منطقی بودن: انجام ارزیابیهای منطقی و درست

این تواناییهای روانی ـ اجتماعی، فرد را برای مقابله مؤثر با موقعیت ها و مشکلات زندگی یاری می کند و وی را قادر   می سازد تا در ارتباط با سایر انسانها، جامعه و فرهنگ و محیط خود سازگارانه و مثبت عمل کرده و سلامت روانی خود را تأمین کند.

همه این مهارتها قابل یادگیری هستند و می توان با صرف وقت و تلاش آنها را به روشهای مقابله ای خود افزود. با یادگیری و تمرین این مهارتها، شما می توانید بدون توجه به میزان دشواری مسائل، از عهده آنها برآیید.

با مشکلاتی مانند افسردگی، اضطراب، تنهایی، طرد شدگی، کمرویی، خشم، تعارض در روابط بین فردی، شکست و فقدان، می توان از طریق روشهای مقابله ای مناسب مبارزه نمود.

پیشنهاد مطالعه:  خانواده برتر و ارتباط موفق با خانواده همسر

مهارتهای زندگی

مهارتهای زندگی حول این نه مجموعه می چرخد.
خودشناسی: فرد، بتواند از خودآگاهی کامل برخوردار باشد.
ارتباط اجتماعی : فرد، بتواند ارتباط را برقرار کند.
همدلی : فرد، همدلی خوبی داشته باشد.
جرئت مندی : فرد، بتواند نه بگوید.
مسئله گشایی : فرد، توانایی حل مساله و مشکل خود را داشته باشد.
تصمیم گیری : فرد، قادر به اخذ تصمیم مناسب باشد.
خلاقیت : فرد، دارای خلاقیت باشد.
سازگاری : توانایی سازگاری با مشکلات اجتماعی را داشته باشد.

کسی که از مهارت های زندگی به نحو احسن استفاده کند می تواند بر مشکلات زندگی چه در خارج از زندگی خانوادگی و چه در داخل زندگی خانوادگی و زناشویی بر آید. و با قدرت به سمت زندگی موفق پیش برود. امیدواریم که تک تک خانواده های ایرانی ،خانواده های برتر و موفق باشند.
در صورت بروز مشکل، توانایی مدیریت عواطف و هیجانات خود را داشته باشد

about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×