"> چگونه بفهمیم حرمت نفس داریم ؟ دکتر فرهنگ هلاکویی - مشاوره آنلاین مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

چگونه بفهمیم حرمت نفس داریم ؟ دکتر فرهنگ هلاکویی

چگونه بفهمیم حرمت نفس داریم ؟

دکتر فرهنگ هلاکویی درباره اینکه هر انسانی بتواند تشخیص بدهد که آیا خودش و یا دیگران حرمت نفس دارند یا خیر سخن می گوید.

چگونه بفهمیم حرمت نفس داریم ؟ دکتر فرهنگ هلاکویی

چگونه بفهمیم حرمت نفس داریم ؟ دکتر فرهنگ هلاکویی

دکتر فرهنگ هلاکویی :

شما با هر کدام از این موارد که مساله دارید باید بدانید که آسیب دیده اید و روی آن موضوع باید کار کنید .

این مثل یک تصادف است باید ببینید کجا بیشترین آسیب را خورده اید و بدرستی با آن برخورد کنید .

mehcom.com

من وقتی مشکل حرمت نفس دارم :

 

خود دوستی ندارم ، خودم را خوب نمی دانم ، اضطراب دارم ، شرم و خجالت دارم ،

 

همیشه در حال مقایسه خودم با دیگران هستم ، خودم را بد می دانم ،

mehcom.com

رفتار دیگران را در ارتباط با خودم بد می دانم ، به کار دیگران دخالت می کنم ،

 

اجازه می دهم دیگران در کار من دخالت بکنند ، برابری را قبول ندارم ،

 

خودم را برتر و بالاتر از دیگران می دانم ، خودم را کمتر از دیگران می دانم ،

 

تقدس انسانی را نمی پذیرم ، انسانی را بخاطر اینکه که زن است کم می دانم ،

دیگران را بخاطر داشتن عقاید دیگر تحقیر می کنم ،

 

اینها نشان دهنده ی بیماری و گرفتاری من است .

 

اینها نشانده ی انسانی است که حرمت نفس ندارد و این رفتار نامناسب او با دیگران یا خودش هم نتیجه ان احساس بدی است که در مورد خود دارد .

 

من اگر از مردم وحشت دارم ، عقیده ام را ابراز نمی کنم ، بحث نمی کنم ، مخالفت نمی کنم ، معلوم است که آسیب دیده ام .

پیشنهاد مطالعه:  14 نشانه ی درونگرایی - آیا شما هم درونگرا هستید یا برونگرا

 

من وحشتی از دیگران دارم که خودم و دیگران را خوب نمی دانم در عین حال باور من این است که دیگران بد هستند و اگر حرفی بزنم که مخالف عقیده های آنها باشد ، من را آزار می دهند.

mehcom.com

پس بنابراین :

 

در مهمانی ساکت می نشینم در حالی که حرف بد و غلطی گفته می شود و نظر من را می خواهند عقیده ام را ابراز نمی کنم چرا که نتیجه گفتگو را خوب نمی دانم .

 

نتیجتا با موضوع حرمت نفس باید به دقت با آن برخورد کرد .

چگونه بفهمیم حرمت نفس داریم ؟

بازنشر :ماوشما

مشاوره آنلاین مهکام

about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×