"> چه عواملی افراد را در مقابل اعتیاد حفاظت می کند ؟ - مشاوره آنلاین مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

چه عواملی افراد را در مقابل اعتیاد حفاظت می کند ؟

عوامل حفاظت کننده در مقابل اعتیاد فرزندان

6 عامل مقابله با اعتیاد در فرزندان را بشناسیم.
چه عواملی افراد را در مقابل اعتیاد حفاظت می کند ؟-مشاوره روانشناسی

چه عواملی افراد را در مقابل اعتیاد حفاظت می کند ؟-مشاوره روانشناسی

موسسه ملی سوء مصرف مواد در آمریکای شمالی شش عامل محافظت کننده را به شرح زیر عنوان کرده است :

1- استحکام خانوادگی (روابط عاطفی نزدیک و همبستگی خانوادگی)

2- نظارت و کنترل والدین

3- مشارکت والدین و همکاری فرزندان

4- موفقیت تحصیلی

بین مذهبی بودن و مصرف مواد اعتیادآور رابطه معکوس وجود دارد

5- مشارکت در فعالیت های مطلوب اجتماعی

مشارکت در فعالیت های مطلوب اجتماعی از طریق نهادهای اجتماعی از طریق نهادهای اجتماعی مانند نهادهای خانواده، مدرسه و سازمان های دینی و مذهبی (مساجد ، کانون های فرهنگی مساجد و پایگاه های بسیج در ایران نمونه ای از این سازمانهای دینی هستند).طبق تحقیقات بعمل آمده ،بین مذهبی بودن و مصرف مواد اعتیادآور رابطه معکوس وجود دارد[شمعی].

6- دارا بودن هنجارهای مخالف با مواد

هر قدر افراد نگرش های منفی تری نسبت به سوء مصرف مواد داشته باشند ، مثلا مصرف مواد را به لحاظ احساسی لذت بخش ندانند ، به لحاظ رفتاری نیز به مصرف مواد مبادرت نکنند و از نظر شناختی مصرف مواد را راه حل درستی برای حل مشکلات خود تلقی نکنند، بیشتر از شیوه های مقابله ای مسئله دار در برخورد با موضوع مصرف مواد استفاده کرده اند [عاشوری و نوبندگانی].

منبع : مجله پیشگیری نوین شماره 5 ویژه والدین

پدر و مادر عزیز : پیشگیری از آسیبهای اجتماعی مخصوصا پیشگیری از اعتیاد فرزندان بسیار راحت تر و موثرتر می باشد.

مشاوره و روانشناسی مهکام

پیشنهاد مطالعه:  از کجا و چگونه بفهمیم که فرزندمان معتاد است ؟
about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×