"> نکاتی در اجرای آزمون های روانشناسی - مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

چند نکته در اجرای آزمون های روانشناسی

مهکام-نکاتی در اجرای آزمون های روانشناسی

مهکام-نکاتی در اجرای آزمون های روانشناسی

چند نکته در باب اجرای آزمون های روانشناسی

امروزه آزمون های روانشناسی از تنوع زیادی برخوردارند. اما برای استفاده و اجرای آزمون های روانشناسی باید به نکاتی توجه داشت :
نکته اول – چیزی که در اجرای آزمون های روانشناسی مهم است اعتبار و روایی این آزمون ها می باشند. هرکسی بخواهد از آزمونی استفاده نماید باید از اعتبار و روایی آن آزمون اطلاعاتی داشته باشد.
نکته دوم – نکته دیگری را که می خواهم در مورد اجرای آزمون های روانشناسی اشاره کنم این است شرایط اجرای آزمون هاست.
نکته سوم – کسی که تست ها و آزمون های روانشناسی را اجرا می کند باید با مفاهیم و اصول روانشناسی آشنا باشد.زیرا اگر آزمون کننده بخواهد با آزمون در مورد فردی قضاوت کند در صورت ناآشنایی با مفاهیم روانشناسی ممکن است نتیجه این قضاوت تاثیرات منفی و جبران ناپذیری برای آزمون شونده در پی داشته باشد.
نکته چهارم – از آزمون های روانشناسی زمانی استفاده شود که واقعا به آن نیاز است نه اینکه به عنوان سرگرمی و تفریح به کار برده شود.

مهکام مجله اینترنتی آموزش خانواده ایرانی

پیشنهاد مطالعه:  تست افسردگی - خودآزمون های روانشناسی
about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×