"> چرا بچه ی من دروغ می گوید ؟ - مشاوره آنلاین مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

چرا بچه ی من دروغ می گوید ؟

چرا بچه ی من دروغ می گوید ؟ انواع دروغ های کودکان . چرا دختر من دروغ می گوید ؟ چرا فرزند من چیزهایی رو می گوید که اصلا واقعیت ندارد ؟ چرا پسر من راستش را نمی گوید ؟

چرا بچه ی من دروغ می گوید ؟

چرا بچه ی من دروغ می گوید ؟

وقتی که والدین می بینند که بچه ی کوچکشان چقدر راحت دروغ می گوید و همه چیز را انکار می کند ، حسابی عصبانی می شوند و شاید خیلی هم شدید با کودکشان عتاب کنند : که چرا دروغ می گویی من خودم دیدم که … بله به راستی چرا کودکان ما دروغ می گویند و ما را از اینکه شاید در امر تربیت و فرزندپروری ، شکست خورده ای بیش نباشیم می ترسانند.

چرا بچه ی من دروغ می گوید ؟

بچه ها به این خاطر دروغ می گویند که دروغها بیان کننده حقایق مربوط به امیدها و دلهره ها هستند ، دروغها آشکار کننده آن چیزی هستند که کودک میخواهد انجام دهد یا باشد. واکنش کامل و پخته نسبت به یک دروغ بیشتر بایستی درک مفهوم آن دروغ را منعکس سازد نه انکار مفهوم آن یا محکومیت فرد دروغ گو را .

ما از طریق اطلاعاتی که از دروغها کسب می کنیم می توانیم به کودک کمک کنیم تا واقعیتها را از افکار پوچ وخیالی تشخیص بدهد. وقتی پسر بچه ای به ما خبر  میدهد که برای عید ، فیل زنده ای را به عنوان هدیه سال نو دریافت کرده ، بهتر است به جای اینکه ثابت کنیم که دارد دروغ می گوید و بخواهیم به او یاد بدهیم که دروغ گفتن بد است و باید راستش را بگوید.

پیشنهاد مطالعه:  با دزدی بچه ها چه کنیم ؟

باید به بچه بگوییم : وای چه جالب تو دوست داشتی این طوری میشد … یا اینکه بگویید : تو دلت میخواهد یک فیل داشتی..

mehcom.com

انواع دروغ های کودکان :

دروغ هایی که حقایق را بیان  میکنند:

گاهی اوقات کودکان بدین خاطر دروغ  میگویند که اجازه ندارند حقیقت را بر زبان بیاورند. وقتی کودک به مادرش  میگوید که از برادرش متنفر است مادر شاید او را به خاطر این حقیقت گویی تنبیه کند. اگر همین کودک در آن لحظه برگردد و آشکارا به دروغ اعتراف کند و بگوید که حالا دیگه برادرش را دوست دارد مادرش شاید به او پاداش بدهد و او را محکم در آغوش بگیرد و ببوسد. خوب شما فکر  میکنید این کودک چه نتیج های از این تجربه خواهد گرفت؟ وی نتیجه خواهد گرفت که آدم را به خاطر حقیقت گویی کتک  میزنند.

می توانید مقاله دروغگویی در کودکان و علل دروغ گفتن فرزندانمان را نیز مطالعه نمایید.

 

دروغ هایی که محرک داشته باشند:

والدین نباید سؤالاتی از کودکان بکنند که کودک به منظور دفاع از خود پاسخ دروغ به آنها بدهد. کودکان از اینکه پدر ومادر از آنها سوال و پرس جو کنند، متنفرند به خصوص هنگامی که گمان می کنند والدینشان از قبل پاسخها را می دانند.کودکان از سوالاتی که نقش دام را دارند بیزارند. سوالاتی که وادارشان می کند دروغ بگویند و یا حقیقت را بر زبان بیاورند و خجالت بکشند.

مثلا وقتی تفنگ یک بچه 7سا له ای  میشکند و بچه از این اتفاق وحشت زده  میشود و تکه های آن را پنهان  میکند و به والدین دروغ  میگوید در برخورد نباید به بچه گفت) ای دروغ گوی لعنتی ! تو تفنگت را شکستی( چرا دروغ گفتی؟ بهتر است بگوئیم ” این طور که  میبینم تفنگ جدیدت را شکسته ای ” زیاد دوام نیاورد، حیف شد تفنگ گران قیمتی بود، کودک چند درس با ارزش  میآموزد “پدر درک  میکند. من می توانم مشکلاتم را به او بگویم. من باید بیشتر از  هدیه هایش مواظبت کنم.

پیشنهاد مطالعه:  تغییر رفتار کودک

به شما پیشنهاد می کنم مقاله آموزش راستگویی به فرزندان و کودکان- فرزندپروری موفق را نیز مطالعه نمایید.

چگونه با دروغ گویی کودکان برخورد کنیم ؟

خط مشی ما در برابر دروغ گویی مشخص است از یک طرف ما نباید باز پرس بازی در بیاوریم و کودک را سوال پیچ کنیم و موضوع را بزرگ جلوه دهیم از طرف دیگر باید حتما و بدون تردید رک و  پوستکنده حرف بزنیم .

مثلا: وقتی از مدرسه اطلاع می دهند که فرزندمان در امتحان ریاضی اش مردود شده نباید از او بپرسیم “در امتحان ریاضی قبول شدی ؟ مطمئنی ؟ خوب این دفعه دیگر دروغ دردت را دوا نخواهد کرد ! ما با معلمت صحبت کردیم واو گفت مردود شدی ” در عوض، به طور صریح و پوست کنده به فرزندمان میگوئیم :

دبیر ریاضیات به ما گفت که تو در امتحان نمره قبولی نیاوردی ما به خاطر این مسئله خیلی ناراحتیم و نمی دانیم چه کمکی از دستمان بر می آید تا برایت انجام بدهیم. mehcom.com

خلاصه ما کودکمان را تحریک نمی کنیم تا برای دفاع از خودش دروغ بگوید و نیز آگاهانه برای کودک فرصت ایجاد نمی کنیم که دروغ بگوید. وقتی کودک قطعا دروغ میگوید واکنش ما نباید غیر اخلاقی و دارای هیجان شدید بوده بلکه باید واقعی و دور از احساس باشد ما میخواهیم کودکمان بداند که نیازی ندارد به ما دروغ بگوید.

منبع : کتاب مهارتهای فرزندپروری نوشته فاطمه زارع ، طاهره صادقیه ، اعظم عربی

about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×