"> چرا بعد از جلسه مشاوره احساس بهتری داریم ؟ - مشاوره آنلاین مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

چرا بعد از جلسه مشاوره احساس بهتری داریم ؟

چرا بعد از جلسه مشاوره احساس بهتری داریم ؟

چرا بعد از جلسه مشاوره احساس بهتری داریم ؟

چرا بعد از جلسه مشاوره احساس بهتری داریم ؟

بسیاری از مواقع وقتی که به جلسه مشاوره روانشناسی می رویم احساس می کنیم جدای از تکنیک ها و یا فنونی که مشاوران و یا روانشناسان از آن استفاده می کنند ، حالمان خیلی بهتر شده است .

 

این که چرا بعد از جلسه مشاوره احساس بهتری داریم ؟ نویسندگان کتاب روان‌درمانی تحلیلی هایمن و آلد ، با شش دلیل چنین پاسخ داده اند :

mehcom.com
۱. بیمار از فقدان ترس ( و قضاوت) در درمانگر احساس اطمینان می‌کند . درمانگر از صحبت در مورد تکانه‌هایی چون خشم ، کشش جنسی و تمایل به مراقبت شدن توسط دیگری به هراس نمی‌افتد .

 

۲. بیمار هنگامی که در می‌یابد درمانگر گزارش‌های او را به چالش نگرفته یا ناباورانه با آن ها برخورد نمی‌کند ، احساس راحتی می‌کند.

 

۳. بیمار به تداوم رابطه با روان‌درمانگر خود اطمینان دارد ؛ شخصی که با توجه گوش می‌سپارد و توجه‌اش معطوف چیزی دیگر نمی شود .

mehcom.com

۴. بیمار هنگامی که در می‌یابد درمانگر را نمی‌توان فریب داد (و یا این فریب سودی برای او نخواهد داشت) ، احساس اطمینان می‌کند.

 

۵.هنگامی که بیمار غمگین است ولی درمانگر چنین نیست (و نباید هم باشد) بیمار احساس اطمینان بیشتری می‌یابد .

mehcom.com

۶. آگاهی از این که درمانگر بیمار را می‌فهمد ، به او احساس اطمینان می دهد .

پیشنهاد مطالعه:  اهمیت خدمات راهنمایی و مشاوره چیست ؟
about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×