"> پیشگیری از دعواهای زن و شوهر با فن ایجاد وقفه - مشاوره آنلاین مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

پیشگیری از دعواهای زن و شوهر با فن ایجاد وقفه

پیشگیری از دعواهای زن و شوهر

پیشگیری از دعواهای زن و شوهر با آموزش تکنیک ایجاد وفقه در زندگی خانوادگی و زناشویی


دعواهای زن و شوهر موضوعی نیست که بتوان به راحتی از کنار آن گذشت چه بسیار اتفاق می افتد که دعواهای زن و شوهر منجر به زدو خورد و در پی آن تزلزل عاطفی خانواده و زندگی مشترک می شود.


لذا در موارد زیادی یادگیری مهارتهای ارتباطی زن و مرد و آموزش تکنیک های همسرداری می توان از دعواهای بدون نتیجه مثبت خودداری کرد .


یکی از این تکنیک ها و فنون همسرداری ، فن ایجاد وقفه در زندگی زناشویی می باشد که در زیر به آن اشاره می شود.

پیشگیری از دعواهای زن و شوهر با فن ایجاد وقفه

پیشگیری از دعواهای زن و شوهر با فن ایجاد وقفه


پیشگیری از دعواهای زن و شوهر با مهارت در فن ایجاد وقفه

1. تشخیص دهید که ادامه ی بحث به خشونت ختم خواهد شد .

2. خود را متعهد سازید قبل از این که دعوا شدت یابد، آن را متوقف سازید.


**مدت زمان لازم برای کسب مهارت در فن

*می توان طی یک بحث یک ساعته قرار داد وقفه ایجاد نمود. برای این که مطمئن شوید که می توانید از این فن استفاده نمایید ، باید چندین بار قبل از این که عصبانی شوید ، آن را تمرین کنید.

**تعیین علامتی برای وقفه

*باید با موافقت همدیگر علامتی مشخص کنید که وقتی احساس کردید وقفه لازم است ، از آن استفاده کنید.
*با کلام ساده مانند ” وقفه” یا استفاده از علامت T که در والیبال و سایر ورزش ها به نشانه وقفه است.

پیشنهاد مطالعه:  تشخیص خیانت زناشویی از روی چهره ! تست کنید.

**موافقت با علامت وفقه

برای وضعیت هایی که در ارتباط خود با همسرتان بیشتر عصبانی می شوید ، علامت هایی را با توافق همدیگر تعیین کنید. هر گونه علامتی که نشانه تشدید عصبانیت در شماست مانند بلند شدن صدا، حمله و استفاده زیاد از جمله های
تو…..تو همیشه. …..تو هرگز و. …..

**پیروی از قواعد وقفه

رعایت شش قاعده زیر ضرورری می باشد :

1* – هیچ کلمه اضافی بعد از اعلام وقفه نگویید.

2* – بلافاصله محل بحث را ترک کنید، حدود یک ساعت طول میکشد، اگر بیشتر شوداحساس طردشدگی می دهد و کمتر ازآن هم هنوز به حد کافی خونسرد نشده آید.

3* – وقتی زمان وقفه تمام شد برگردید.

4* – هنگامی که در دوره وقفه هستید دارو یا الکل مصرف نکنید.

5* – درطول وقفه، بحث های انجام شده را در ذهن خود مرور نکنید.

6* – بهترین کار موقع وقفه، انجام چند حرکت ورزشی است.

7* – وقتی برگشتید ابتدا از فرد مقابل بپرسید که آیا آماده گفتگو در مورد تعارض مورد نظر هست.

توجه ! موقعی که می خواهید از ارتباط با همسرتان امتناع کنید، از فن وقفه استفاده نکنید، صرفا چون نمی خواهید در مورد موضوع خاصی صحبت نکنید از این فن استفاده نکنید.

*منبع: مک کی! متیو، فانینگ، پاتریک، کیم، مهارت های زناشویی،ترجمه:رحیمی، محمدعلی، تهران، ارجمند 1389

کتک کاری زن و شوهر – پیشگیری از دعواهای زن و شوهر – آشتی زن و شوهر – دعوای زن و شوهر ایرانی – بعد از دعوا با شوهر

about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×