"> پنج زبان عشق از نظر دکتر گری چاپمن - مشاوره آنلاین مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

پنج زبان عشق از نظر دکتر گری چاپمن

پنج زبان عشق از نظر دکتر گری چاپمن

پنج زبان عشق از نظر دکتر گری چاپمن
پنج زبان عشق از نظر دکتر گری چاپمن

اولین زبان عشق: زمان کیفی

دکتر گری چاپمن معتقد است که بهترین شیوه برای ابراز عشق، “توجه کامل” است. برای هر فردی، بودن همسرش در کنارش از حائزاهمیت بسیار برخوردار می باشد.
اما زمان کیفی برای بیان عشق و دوست داشتن به همسر به این معناست که انسان کنار همسرش با توجه کامل باشد بدون اینکه موبایل یا تلویزیون روشن باشد و همچنین نباید در حین انجام کاری مثل ظرف شستن یا با کامپیوتر کار کردن یا هر کاری که توجه کامل انسان را از زن یا شوهرش کم نماید، باشد.
زمان کیفی به معنای گفتگوی با کیفیت و مشارکت در سرگرمی یا فعالیت های کیفی به همراه همسر می باشد.

پس فکر و ذهنتون اگه درگیر کارهای معوقه، مشکلات زندگی و کاری باشه و سعی نکنید که تمام حواستون به طرف مقابلتون باشه و شش دنگ حواستون جمع شریک زندگی تون باشه. شما هنوز اولین زبان عشق، زمانی کیفی را به خوبی اجرا نکرده اید.

دومین زبان عشق: کمک کردن

اگر شما مرد هستید، جارو کردن و ظرف شستن و … و اگر زن هستید مرتب کردن میز کار شوهرتان، کمک به او در تایپ کردن گزارش کاری و … می تواند ابراز عشق باشد.
هر کاری که شما برای کاهش بار مسئولیت طرف مقابل انجام می دهید، می تواند شیوه ای برای بیان عشق و محبت باشد.
فردی که زبان عشق اش “کمک کردن” است، دوست دارد چنین کلماتی را بشنود: “بزار من این کار رو برات انجام بدم”. برای چنین فردی، تنبلی، تعهداتی که عمل نمی شود، و کارها را به دوش دیگری انداختن، مواردِ بسیار آزار دهنده ای ست.

پیشنهاد مطالعه:  نکاتی برای داشتن زندگی موفق

سومین زبان عشق: تماس فیزیکی


شما کسی را که دوست دارید به طور ناخودآگاه خودتان را به او مچسبانید مثلا وقتی که فرزندتان را می بینید دوست دارید بغلش کنید یا لپ هایش را بگیرید یا دستی به سرش بکشید یا دستانش را در دستانتان بگیرید.
تماس بدنی برای همسران عاشق هم همین حالت را دارد یعنی دوست دارند اگر روی یک مبل می نشینند بدنهایشان کاملا به هم چسبیده باشد. و در هر حالتی نزدیک ترین فاصله را با همسرشان داشته باشند. فردی که زبان عشق اش “تماس فیزیکی” است، در حالتی بسیار به تماس بدنی علاقه مند است.
بدون فاصله کنار هم بودن، در آغوش کشیده شدن، دست روی شانه گذاشتن، دستها را گرفتن، و نوازش شانه و صورت، همه روش هایی ست که می تواند توجه، عشق، مراقبت و محبت رانشان دهد. حضور فیزیکی و در دسترس بودن بسیار مهم است، در حالی که بی توجهی و سردی می تواند نابخشودنی و تخریبگر باشد.

چهارمین زبان عشق: کلمات تأیید کننده


اگر زبان عشق “کلمات تأیید کننده” باشد، تعریف و تمجید و تحسین برای شما همه چیز است. شنیدن کلمات، “دوستت دارم” بسیار مهم است. توهین و بی احترامی کلامی می تواند شما را در هم بشکند و به راحتی قابل بخشش نیست. کلمات مهربانانه، تشویقی، و مثبت به معنای دادن زندگی به دیگری است.

پنجمین زبان عشق: دادن هدایا


این زبان عشق را با مادی گرایی اشتباه نگیرید؛ برای گیرندۀ هدیه، عشق، اندیشه و تلاش پشت هدیه مهم است. برای فردی با این زبان عشق، دادن هدیۀ مناسب، نشان دهندۀ توجه و مراقبت و ارزش قائل شدن است. فراموش کردن تولد، سالگردها، و یا تهیه شتابزده و بدون تفکر هدیه، بسیار ناراحت کننده است. هدیا نمایانگر بصری عشق اند و تا حد زیادی ارزشمندند.

پیشنهاد مطالعه:  همسرداری موفق - متن نامه امام خمینی به همسرش

با کمی تغییر و تلخیص دکتر گری چاپمن

about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×