"> پرهيز از سرزنش کردن - مشاوره آنلاین مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

پرهيز از سرزنش کردن

پرهيز از سرزنش کردن : سرزنش کردن کودکان برای انجام کارهای غلط بسیار

کار اشتباهی است .هیج وقت  فرزندانتان  را با بچه همسایه، بچه خواهر، برادر و…

مقایسه نکنید . اجازه ندهید کودکتان تو سری خور باشد و این مشکل  از نوع تربیت

شما است. این موضوع باعث میشود در جامعه مورد تمسخر دوستان خود قرار گیرد

،افسرده شود ، لجباز شود ، اعتماد به نفس نداشته باشد، ترس و استرس داشته باشد .

پرهيز از سرزنش کردن

 

 

پرهيز از سرزنش کردن

پرهيز از سرزنش کردن

 

 

پرهيز از سرزنش کردن

اگر كودك يا نوجوان را مورد سرزنش قرار دهيم و مدام از او عيب جويي كنيم يا او را

مورد تمسخر قرار دهيم.

كودك يا نوجوان مورد نظر احساس حقارت مي كند و دچار عدم اعتماد به نفس

مي شود و از دست زدن به هر كاري مي ترسد.

 

اين گونه افراد در تصميم گيري ، انتخاب هدف و قبول مسووليت دچار شك و نگراني

مي شوند.

بهترين راه برقراري رابطه انساني ، همدلي و همفكري است نه سرزنش كردن و

خجالت دادن.

يافتن راه حل بسياري از مسايل به فوريت امكان پذير نيست ، ليكن برقراري رابطه

خوب بين والدين و فرزندان مي تواند بهترين نقطه آغاز باشد.

 

به كودك يا نوجوان بايد ياد داد كه انسان گاهي اشتباه مي كند و بايد از اشتباهش درس

بگيرد.

 ناگفته نماند اگر آبروي فرزند برده شود و عزت نفس او مخدوش گردد ، ديگر جبران

يك قلب شكسته بسيار دشوار است و با دست خود همه پل هاي پشت سر خراب خواهد

پیشنهاد مطالعه:  علل لجبازی در کودکان

شد بنابراين : سرزنش كردن ، خجالت دادن و تحقير كردن كودك يا نوجوان موجب نا

امني رواني و آشفتگي عاطفي او و در نتيجه موجب بروز نا هنجاريهاي رواني مي

شود.

 

لجبازی کودک

 

مهمترین‌ علت‌ لجبازی‌ كودكان‌ كه‌ با حذف‌ آن‌ درصد زیادی‌ از این‌ رفتار كاسته‌ می‌شود.

انتقاد‌ مداوم‌ و گاه‌ بی‌رحمانه‌ و غیرمنصفانه‌ از كودك‌ است‌ كه‌ با عدم‌ توجه‌ شما به‌ نكات‌

و وجوه‌ مثبت‌ شخصیت‌ و رفتار او همراه‌ می‌گردد.

 اگر به‌ رفتار خود نیز دقت‌ كنید می‌بینید كه‌ كمی‌ نرمش‌ از سوی‌ دیگران‌ حالت‌ دفاعی‌

را در شما كاهش‌ می‌دهد و شما حتی‌ ممكن‌ است‌ به‌ كاری‌ كه‌ مایل‌ به‌ انجام‌ آن‌ نیستید در

یك‌ شرایط‌ مثبت‌ و بدون‌ امر و نهی‌ شدید اقدام‌ كنید.

 

 فرزندان‌ نیز چنین‌ هستند، یعنی‌ اگر شما خواسته‌های‌ خود را منط‌قی‌ بیان‌ كنید، اگر

بیان‌ شما همراه‌ با محبت‌ و عشق‌ باشد، اگر انتقادهای‌ شما با فاصله‌ زمانی‌ باشد و او

را مورد بمباران‌ انتقاد قرار ندهید، اگر به‌ او زمان‌ و مكان‌ تجدیدنظ‌ر بدهید اگر به‌ نكات‌

مثبت‌ او تاكید كنید، می‌توانید ریشه‌های‌ لجبازی‌ و حالت‌ دفاعی‌ در او را از بین‌ ببرید و

به‌ یك‌ رابط‌ه‌ سالم‌ و مثبت‌ و سازنده‌ دست‌ یابد.

 

 

کودکی که سرش رو به زمین میکوبد

 

تا حدود دو سالگی این ضربه اسیبی به مغز نمیزنه. باید با مهربانی باهاشون حرف زد.

در مورد سر کوبیدنش اصلا حرف نزنید و به روی خودتون نیارید و تسلیم خواسته

هاش نشید.

 

منبع : سایکولوجی نی نی وبلاگ  

مطالب مفید:

پیشنهاد مطالعه:  کودک و نحوه برخورد بزرگسال

دروغگویی مزمن

کودکان پرخاشگر

کودک لجباز 3تا4 سالگی

لجبازی کودک خوب است یا بد

کودک 2 ساله چگونه فکر می کند

 

about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×