"> پدیده انتقال متقابل در جلسه مشاوره چیست ؟ - مشاوره آنلاین مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

پدیده انتقال متقابل در جلسه مشاوره چیست ؟

پدیده انتقال متقابل در جلسه مشاوره چیست ؟

پدیده انتقال متقابل در جلسه مشاوره چیست ؟

پدیده انتقال متقابل در جلسه مشاوره چیست ؟

پدیده انتقال متقابل چیست ؟

انتقال متقابل زمانی است که مشاور واکنش هیجانی یا رفتار خود را به مراجع ” انتقال می دهد”. این واکنش ممکن است غیرمنطقی، استرس زا و نوروتیک باشد که علت آنها، مشکلات حل نشده خود مشاور باشد.

برای مثال:
زمانی که مشاور رفتارهایی به مراجع نشان می دهد که به رفتارهای او در گذشته، وقتی بچه بود و در مقابل خواهر خود واکنش نشان می داد، شباهت دارند.

این گونه تعامل، باعث می شود که از توانایی مشاور در امداد رسانی کاسته شود و عینیت او را از بین ببرد. انتقال متقابل اگر حل نشود، به رابطه مشاور-مراجع به شدت آسیب خواهد رساند.
انتقال متقابل به شکل های مختلف نشان داده می شود. رایج ترین آنها عبارتند از:
(1) مشاور تمایل دایمی دارد تا مراجع راضی باشد؛
(2) مشاور آنقدر خود را به مراجع شبیه می بیند که عینیت خود را از دست می دهد؛
(3) در مشاور، نسبت به مراجع، احساسات جنسی یا رمانتیک به وجود می آید؛
(4) مشاور مراجع را پشت سر هم و بدون کنترل نصیحت می کند؛
(5) مشاور علاقمند می شود که با مراجع معاشرت بیشتری در خارج از چارچوب شغلی داشته باشد.

?منبع : اصول و مبانی مشاوره گلادینگ . ترجمه مهدی گنجی

پیشنهاد مطالعه:  آیا رابطه درمانجو و درمانگر باید موازی و مساوی باشد؟
about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×