مشاوره آنلاین مهکام

تربیت فرزند دکتر هلاکویی از تولد تا 20 سالگی+دانلود

بنر تبلیغاتی مدیریت خشم دکتر هلاکویی-1397

وقتی که همسرم در حال تنبیه کردن فرزندم هست باید چکار کنم ؟

تربیت فرزند دکتر هلاکویی از تولد تا 20 سالگی+دانلود

وقتی که همسرم در حال تنبیه کردن فرزندم هست باید چکار کنم ؟

وقتی که همسرم در حال تنبیه کردن فرزندم هست باید چکار کنم ؟

وقتی که همسرم در حال تنبیه کردن فرزندم هست باید چکار کنم ؟

وقتی همسرتان در حال صحبت کردن یا تنبیه بچه تان می باشد برای شما :

مهمترین کار این است که از فرزندتان طرفداری نکنید.

زیرا :

1. کودک متوجه اختلاف و عدم هماهنگی شما و همسرتان می شود .

2. کودک مسئولیت اشتباه و کارهای نادرستش را نمی پذیرد .

3. کودک را هر بار که دعوا کنید ،به همسرتان شکایت می کند و سبب اختلاف شما با همسرتان می شود .

4. کم کم فکر می کند مامان یا بابا کدامیک من را بیشتر دوست دارند .(در حالی که شما هر دو ،او را دوست دارید .)

5. برای رهایی از تنبیه ،به والد دیگر یا دیگران متوسل می شود.

6. نظر هریک که به نفعش باشد را می پذیرد و به مرور حرف شنوی اش کم و کمتر می شود.

  • پس در روش های تربیتی تان با همسرتان توافق کنید.
  • هیچکدام جلوی کودک از او طرفداری یا جانب داری نکنید .
  • به دور از چشم او در مورد روش های تربیتی با هم به توافق برسید .

    ✅ منظور از تنبیه ،تنبیه بدنی یا دعوا نیست ،منظور آگاه کردن کودک از کار اشتباه و ترغیب به رفتار صحیح است .

مشاوره آنلاین مهکام :   تاثیرات دعوای پدر و مادر بر کودکان خانواده
about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

تربیت فرزند دکتر هلاکویی از تولد تا 20 سالگی+دانلود

تربیت فرزند دکتر هلاکویی از تولد تا 20 سالگی+دانلود

×