"> والدین و خلق و خوی نوزادان - مشاوره آنلاین مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

والدین و خلق و خوی نوزادان

والدین و خلق و خوی نوزادان : این مسئله با توجه به اینکه پدر های امروزی نسبت به نسل های گذشته زمان بیشتری را با فرزندان شان میگذرانند ،اهمیت خود را بیشتر نشان می دهد .

به خلق وخوی فرزند تازه متولد شده بیشتر توجه کنید .به عبارت دقیق تر ،این کودکان پیش ار 3سالگی قدرت ارتباط کلامی ضعیف تری داشتند .

والدین و خلق و خوی کودکان
والدین وخلق و خوی کودکان

والدین و خلق و خوی نوزادان : این مجموعه صفات و ویژگی ها که در وقت تولد با او به دنیا می آید و در یک سال اول ، کاملا بر او غلبه دارد .

در حدود یک سالگی به بعد می توان کمی در او تغییر به وجود آورد .

در حدود سه و چهار سالگی نقش اصلی خودش را به مقدار زیاد از دست می دهد مگر اینکه آموخته های پدر و مادر آن را تشدید و تقویت کند.

کودکان متفاوت هستند (اخلاق های متفاوت دارند )

 
برخی کودکان آرامند و برخی کاملا نا آرام ، برخی پر از جنب و جوش هستند و برخی نه ، برخی ارتباط خودشان را با محیط خارج محدود می کنند و برخی خود را با همه آشنا می دانند.


باید بدانیم که در این زمینه هیچکس مقصر نیست ، نه شما و نه کودکتان .

این خلق و خو زمینه و مایه ای درست می کند که بر اساس آن می توانیم فرزندمان را تربیت کنیم .


درک خلق و خوی کودک به والدین کمک می کند با او بهتر انطباق پیدا کنند .

ده درصد کودکان بر اساس این خصوصیات “دشوار” ، چهل درصد کودکان” آسان” و پنجاه درصد “معمولی” به حساب می یابند .

پیشنهاد مطالعه:  هفت دلیل که در برابر گریه نوزادان آرام بمانیم

کودکان دشوار در واقع کودکانی” پر نیاز” هستند.

 
در واقع تلاش و کوشش نوزاد برای هماهنگی با شرایط جدید خارج از رحم است که خلق و خوی او را رقم می زند .


البته بیاد داشته باشید که خلق و خوی کودک نه یک صفحه سفید است که بتوان هر آنچه خواست بر او نوشت .

نه یک قالب سنگی سفت و سخت که نتوان در او تغییری ایجاد کرد .

about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×