"> والدین و تکالیف درسی - توصیه های سه مرجع آمریکایی-مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

والدین و تکالیف درسی – توصیه های سه مرجع آمریکایی

والدین و تکالیف درسی

دکتر هریس کوپر در کتاب چالش مشق شب – راهنمای مدیران ، معلمان ،مادران و پدران توصیه هایی به والدین برای کمک به فرزندانشان در انجام تکالیف درسی از سه مرجع مختلف مرتبط با امر آموزش و پرورش در آمریکا بیان می کنند که می تواند برای نقش آفرینی مثبت و بهتر والدین برای انجام تکالیف درسی کودکان و نوجوانان شان مفید باشد . که در زیر آنها را بیان می کنیم:

توصیه به والدین در خصوص تکالیف درسی فرزندان

والدین و تکالیف درسی - توصیه های سه مرجع آمریکایی-مهکام مجله اینترنتی آموزش خانواده

والدین و تکالیف درسی – توصیه های سه مرجع آمریکایی-مهکام مجله اینترنتی آموزش خانواده

 

1)- خط راهنمای تلفنی انجمن ملی اولیا و مربیان آمریکا

خط راهنمای تلفنی برای کمک به انجام تکالیف درسی دانش آموزان وابسته به انجمن ملی اولیا و مربیان با عنوان “کمک به دانش آموز شما برای کسب بهترین نتیجه از مشق شب (تکالیف درسی مدرسه)“(هندرسون 1996) ، شامل تعداد زیادی پیشنهاد برای والدین بوده که به صورت سوال و جواب در آمده است و شامل سوالاتی مانند این است :

من چگونه در انجام تکالیف درسی فرزندم می توانم کمک کنم ؟ و هفت پیشنهاد زیر بعد از آن ارائه می شود :

1- فرزندتان را هر روز در حالی که خوب استراحت کرده و غذا خورده است و با یک چشم انداز مثبت به مدرسه بفرستید.

2- سعی کنید به درس و مشق فرزندتان علاقه نشان دهید.

3- سعی کنید ، تجربه های منفی تان شما را از حمایت و تشویق یادگیری فرزندتان باز ندارد.

پیشنهاد مطالعه:  قسمت چهارم: 20 نکته برای تمرکز حواس در زمان مطالعه

4- سعی کنید در صورت امکان ، یک مکان راحت ، ساکت و با روشنایی خوب فراهم کرده و آن چه را فرزندتان در مدرسه نیاز دارد ، تهیه کنید.

5- سعی کنید طی مدتی که شما و فرزندتان با هم بر روی تکالیف درسی ، کار می کنید ، می خوانید ، نامه می نویسید و بازی می کنید ، خانواده ای آرام داشته باشید.

6- به فرزندتان اجازه دهید به گونه ای مطالعه کند که بیش ترین بهره را از آن ببرد.

7- تکلیف درسی منزل را به صورت یک فعالیت روزانه در آورده و کمک کنید فرزندتان عادات خوب انجام تکلیف را فرا بگیرد.

2)- اداره پژوهش ها و اصلاحات آموزشی آمریکا

اداره ی پژوهش ها و اصلاحات آموزشی آمریکا کتابی را تحت عنوان “کمک به فرزندان در زمینه ی مشق شب” منتشر ساخته است(پائولو ، 1995). خلاصه ای از پیشنهاد های ارائه شده در این کتاب ، برای مشارکت والدین در انجام مشق شب ، به شرح زیر آمده است :

1- با اختصاص دادن یک زمان ثابت ، برگزیدن یک مکان مناسب ، از بین بردن عوامل مزاحم ، فراهم کردن لوازم مورد نیاز ، شناسایی منابع ، نشان دادن علاقه و تعیین یک مثال خوب ، به فرزندانتان نشان دهید که شما فکر می کنید آموزش و مشق شب مفید است.

2- با پرسیدن در مورد تکالیف مدرسه ، در دست رس بودن ، نگاه کردن به تکالیف درسی انجام شده ، از نحوه انجام تکالیف فرزندتان آگاه شوید.

3- با تعیین این که فرزندتان چگونه بهتر یاد می گیرد ، کمک به او در سازمان دهی مطالب ، تشویق کردن ، عادت خوب مطالعه ، صحبت در مورد تکالیف و دادن جایزه ، آنان را هدایت کنید.

پیشنهاد مطالعه:  قسمت ششم : 20 نکته برای تمرکز حواس در زمان مطالعه

4- در مدرسه برای حل مشکلات درسی با یک نفر صحبت کنید و با آموزگار و دیگران همفکری داشته باشید.

3)- راهنمای انجمن ملی اولیا و مربیان آمریکا

راهنمای انجمن ملی اولیا و مربیان پیشنهادهای مفید و حمایت کننده ای برای والدین درباره ی نقش آن ها در انجام تکالیف درسی دارد.

خلاصه ای از توصیه هایی که برای والدین شده ، در زیر آمده است که در انجام آسان تر تکالیف و هدایت بیش تر دانش آموزان به یادگیری مطالب درسی و علمی ، می تواند مفید باشد.

1- مدیریت داشته باشید.

مطمئن شوید که فزندتان محل ساکت و مناسبی برای انجام تکلیف دارد.وسایل مورد نیاز (مانند کاغذ ، مداد و فرهنگ لغات) را برای او فراهم کنید.

2- برانگیزنده باشید.

در مورد تکالیف درسی ، مثبت باشید. نگرشی که شما در مورد تکالیف درسی مدرسه ابراز می کنید می تواند نگرش فرزندتان باشد.

3- نقش مدل را بازی کنید .

وقتی فرزندتان تکلیف درسی انجام می دهد ، شما تلویزیون تماشا نکنید. اگر فرزند شما چیزی می خواند ، شما نیز بخوانید . اگر فرزندتان ریاضی انجام می دهد ، حساب های خود را بررسی کنید و به فرزندتان کمک کنید تا ببیند مهارت های ی که او تمرین می کند به چیزهایی که شما به عنوان یک بزرگسال انجام می دهید ، مربوط می شود.

4- آگاهی دهنده باشید.

اگر فرزندتان از شما کمک می خواهد ، او را راهنمایی کنید نه این که جواب سوال او را بدهید. اگر ناامید شد ، یک تغییر کوتاه پیشنهاد کنید.

5- همیار فرزندتان باشید.

پیشنهاد مطالعه:  چگونه مطالب و متن های طولانی را حفظ کنیم؟

وقتی آموزگار از شما می خواهد که در انجام تکالیف درسی مدرسه نقشی ایفا کنید، این کار را انجام دهید. اگر تکالیف درسی فرزندتان باید به تنهایی انجام گیرد ، فرزندتان را به حال خود بگذارید . تکالیف درسی مدرسه یا مشق شب بهترین راه برای رشد مهارت های یادگیری مستقل در طول زندگی دانش آموزان است .

مهکام مجله اینترنتی آموزش خانواده – والدین و تکالیف درسی

کلمات جستجو شده : مشق شب ,  تکالیف درسی ,  تکالیف ,  تکالیف مدرسه تکالیف درسی مدرسه ,  والدین و تکالیف درسی

about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×