"> والدین و تکالیف درسی - توصیه های سه مرجع آمریکایی-مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

والدین و تکالیف درسی – توصیه های سه مرجع آمریکایی

والدین و تکالیف درسی

دکتر هریس کوپر در کتاب چالش مشق شب – راهنمای مدیران ، معلمان ،مادران و پدران توصیه هایی به والدین برای کمک به فرزندانشان در انجام تکالیف درسی از سه مرجع مختلف مرتبط با امر آموزش و پرورش در آمریکا بیان می کنند که می تواند برای نقش آفرینی مثبت و بهتر والدین برای انجام تکالیف درسی کودکان و نوجوانان شان مفید باشد . که در زیر آنها را بیان می کنیم:

توصیه به والدین در خصوص تکالیف درسی فرزندان

والدین و تکالیف درسی - توصیه های سه مرجع آمریکایی-مهکام مجله اینترنتی آموزش خانواده

والدین و تکالیف درسی – توصیه های سه مرجع آمریکایی-مهکام مجله اینترنتی آموزش خانواده

 

1)- خط راهنمای تلفنی انجمن ملی اولیا و مربیان آمریکا

خط راهنمای تلفنی برای کمک به انجام تکالیف درسی دانش آموزان وابسته به انجمن ملی اولیا و مربیان با عنوان “کمک به دانش آموز شما برای کسب بهترین نتیجه از مشق شب (تکالیف درسی مدرسه)“(هندرسون 1996) ، شامل تعداد زیادی پیشنهاد برای والدین بوده که به صورت سوال و جواب در آمده است و شامل سوالاتی مانند این است :

من چگونه در انجام تکالیف درسی فرزندم می توانم کمک کنم ؟ و هفت پیشنهاد زیر بعد از آن ارائه می شود :

1- فرزندتان را هر روز در حالی که خوب استراحت کرده و غذا خورده است و با یک چشم انداز مثبت به مدرسه بفرستید.

2- سعی کنید به درس و مشق فرزندتان علاقه نشان دهید.

3- سعی کنید ، تجربه های منفی تان شما را از حمایت و تشویق یادگیری فرزندتان باز ندارد.

پیشنهاد مطالعه:  قسمت دوم : 20 نکته برای تمرکز حواس در زمان مطالعه

4- سعی کنید در صورت امکان ، یک مکان راحت ، ساکت و با روشنایی خوب فراهم کرده و آن چه را فرزندتان در مدرسه نیاز دارد ، تهیه کنید.

5- سعی کنید طی مدتی که شما و فرزندتان با هم بر روی تکالیف درسی ، کار می کنید ، می خوانید ، نامه می نویسید و بازی می کنید ، خانواده ای آرام داشته باشید.

6- به فرزندتان اجازه دهید به گونه ای مطالعه کند که بیش ترین بهره را از آن ببرد.

7- تکلیف درسی منزل را به صورت یک فعالیت روزانه در آورده و کمک کنید فرزندتان عادات خوب انجام تکلیف را فرا بگیرد.

2)- اداره پژوهش ها و اصلاحات آموزشی آمریکا

اداره ی پژوهش ها و اصلاحات آموزشی آمریکا کتابی را تحت عنوان “کمک به فرزندان در زمینه ی مشق شب” منتشر ساخته است(پائولو ، 1995). خلاصه ای از پیشنهاد های ارائه شده در این کتاب ، برای مشارکت والدین در انجام مشق شب ، به شرح زیر آمده است :

1- با اختصاص دادن یک زمان ثابت ، برگزیدن یک مکان مناسب ، از بین بردن عوامل مزاحم ، فراهم کردن لوازم مورد نیاز ، شناسایی منابع ، نشان دادن علاقه و تعیین یک مثال خوب ، به فرزندانتان نشان دهید که شما فکر می کنید آموزش و مشق شب مفید است.

2- با پرسیدن در مورد تکالیف مدرسه ، در دست رس بودن ، نگاه کردن به تکالیف درسی انجام شده ، از نحوه انجام تکالیف فرزندتان آگاه شوید.

3- با تعیین این که فرزندتان چگونه بهتر یاد می گیرد ، کمک به او در سازمان دهی مطالب ، تشویق کردن ، عادت خوب مطالعه ، صحبت در مورد تکالیف و دادن جایزه ، آنان را هدایت کنید.

پیشنهاد مطالعه:  چگونه درس زبان انگلیسی را یاد بگیریم ؟

4- در مدرسه برای حل مشکلات درسی با یک نفر صحبت کنید و با آموزگار و دیگران همفکری داشته باشید.

3)- راهنمای انجمن ملی اولیا و مربیان آمریکا

راهنمای انجمن ملی اولیا و مربیان پیشنهادهای مفید و حمایت کننده ای برای والدین درباره ی نقش آن ها در انجام تکالیف درسی دارد.

خلاصه ای از توصیه هایی که برای والدین شده ، در زیر آمده است که در انجام آسان تر تکالیف و هدایت بیش تر دانش آموزان به یادگیری مطالب درسی و علمی ، می تواند مفید باشد.

1- مدیریت داشته باشید.

مطمئن شوید که فزندتان محل ساکت و مناسبی برای انجام تکلیف دارد.وسایل مورد نیاز (مانند کاغذ ، مداد و فرهنگ لغات) را برای او فراهم کنید.

2- برانگیزنده باشید.

در مورد تکالیف درسی ، مثبت باشید. نگرشی که شما در مورد تکالیف درسی مدرسه ابراز می کنید می تواند نگرش فرزندتان باشد.

3- نقش مدل را بازی کنید .

وقتی فرزندتان تکلیف درسی انجام می دهد ، شما تلویزیون تماشا نکنید. اگر فرزند شما چیزی می خواند ، شما نیز بخوانید . اگر فرزندتان ریاضی انجام می دهد ، حساب های خود را بررسی کنید و به فرزندتان کمک کنید تا ببیند مهارت های ی که او تمرین می کند به چیزهایی که شما به عنوان یک بزرگسال انجام می دهید ، مربوط می شود.

4- آگاهی دهنده باشید.

اگر فرزندتان از شما کمک می خواهد ، او را راهنمایی کنید نه این که جواب سوال او را بدهید. اگر ناامید شد ، یک تغییر کوتاه پیشنهاد کنید.

5- همیار فرزندتان باشید.

پیشنهاد مطالعه:  چگونه بهتر درس بخوانیم | مهکام

وقتی آموزگار از شما می خواهد که در انجام تکالیف درسی مدرسه نقشی ایفا کنید، این کار را انجام دهید. اگر تکالیف درسی فرزندتان باید به تنهایی انجام گیرد ، فرزندتان را به حال خود بگذارید . تکالیف درسی مدرسه یا مشق شب بهترین راه برای رشد مهارت های یادگیری مستقل در طول زندگی دانش آموزان است .

مهکام مجله اینترنتی آموزش خانواده – والدین و تکالیف درسی

کلمات جستجو شده : مشق شب ,  تکالیف درسی ,  تکالیف ,  تکالیف مدرسه تکالیف درسی مدرسه ,  والدین و تکالیف درسی

about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×