"> واقعیتی تلخ در وجود همه زنان - مشاوره آنلاین مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

واقعیتی تلخ در وجود همه زنان

واقعیتی تلخ در وجود همه زنان

واقعیتی تلخ در وجود همه زنان

واقعیتی تلخ در وجود همه زنان نهفته است!

میراث روانی زنان کوله باری از «ترس» و «نا امنی» است.

حتی قوی ترین و موفق ترین زنان در عصر کنونی بی بهره از این میراث نیستند و همواره ترسی خودآگاه و یا ناخوداگاه از «نا امنی» را در روان خود حمل میکنند.

شاید یکی از دلایل اینکه بیشترین اختلالات اضطرابی در زنان مشاهده میشود نیز همین مسئله باشد.

از  منظر روانشناسی تکاملی زنان از دیر باز به دلیل محدودیت های جسمانی و اقتصادی و فرهنگی همواره میبایست امنیت خود و فرزندان خود را فراهم میکردند.

به همین منظور به شدت احتیاج به حضور مردانی داشتند که از «امنیت» روانی، عاطفی، اقتصادی و جسمانی آنها محافظت کند.

برای نگه داشتن این مردان تمام فکر و ذکر این زنان این بوده که چه رفتاری انجام بدهم تا او مرا بیشتر بخواهد و با من بماند تا همچنان «امنیت» داشته باشم!

زن در «نا امنی» از خویش بیگانه میشود و تبدیل به موجودی بیقرار میشود که علائمی چون : حسادت، دسیسه و مکر، وابستگی، پر توقع بودن و خشم از خود نشان میدهد.

به عکس زنان در سایه «امنیت» بیش از هر زمانی دوست داشتنی میشوند و میتوانند زنانگی بیشتر و عزت نفس بیشتری از خود نشان دهند و در مجموع دوست داشتنی تر میشوند.

زن امروزی نسبت به گذشته قدرت و توانمندی بیشتری پیدا کرده است اما با این همه همچنان هر روز با این میراث روانی دست پنجه نرم میکند.

میراثی که هر روز در گوش آن نجوا میکند که تو بدون مرد تنها و بی پناه هستی و برای ادامه زندگی و رسیدن به «امنیت» به حمایت و حضور مردان نیازمند هستی و بدون کمک آنها به جایی نخواهی رسید.

پیشنهاد مطالعه:  نحوه رفتار پیامبر (ص) با مشکلات همسران

مسئله این نیست که زنان در واقعیت زندگی به وجود مردان نیازمند هستند و یا نیستند، بلکه منظور سخن این است که بار روانی این مسئله برای زنان فهم و درک شود.

اگر این مهم فهم شود علت بسیاری از تعارضات و رفتار های پیچیده زنان نیز فهم خواهد شد.

برای ارتباطی سالم و عمیق با زنان قدم اول را برای «فهمیدن» انها بردارید.

https://mehcom.com
برای همه مردان عزیز یک توصیه دارم : کتابی را مطالعه کنید که از عمیق ترین راز های زنان برای شما سخن میگوید.

نام کتاب:
آنچه زنان می خواهند مردان بدانند
(راز هایی درباره زنان)

about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×