"> هفت مرحله مهم رشد کودک که گمنام مانده است - مشاوره آنلاین مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

هفت مرحله مهم رشد کودک که گمنام مانده است

هفت مرحله مهم رشد کودک که گمنام مانده است

هفت مرحله مهم رشد کودک که گمنام مانده است

هفت مرحله مهم رشد کودک که گمنام مانده است

همه ما مى دانيم که در راستای رشد طبیعی کودکان ، بچه هایمان چه زمانى قادر به نشستن هستند ، راه مى روند و گواهى تصديق رانندگى مى گيرند. اما بعضى از مسائل اوليه مهم هستند که بايد بيشتر به آنها توجه شود.

٧ مرحله مهم و نقطه بحرانى در رشد کودک وجود دارد که سزاوار توجه بيشترى هستند:

mehcom.com

***توانايى در قدرت بينايى کودک

٢تا ٤ ماهگى:

کودک شما عادت دارد تا قبل از ٤ ماه اشيا را در دو بعد ببيند اما در حال حاضر او جهان را در ٣ بعد ميبيند.

***اولين خنده واقعى کودک

٤-٥ ماهگى:

نوزادان در ٢ ماهگى اولين لبخند اجتماعى را آغاز مى کنند اما در حدود ٤-٥ ماهگى لبخندهاى او در پاسخ به هيجانات به خنده تبديل مى شود.

***اسم خودش را مى شناسد

٥-٨ ماهگى:

در اين سن اگر اورا صدا بزنيد به شما نگاه خواهد کرد.

mehcom.com

***بازى کردن با نقاط حساس بدن

١-٢ سالگى:

در اين سن بچه ها کشف کرده اند که بازى با نقاط حساس بدن لذت بخش است و والدين بايد توجه داشته باشند که اين مرحله جزو مراحل رشد او بوده و گذراست.

***تاب بازى کردن

٤-٥ سالگى:

بچه ها در اين سن ياد مى گيرند که چگونه براى تاب خوردن به پاهاى خود فشار وارد کنند.

***توانايى بکارگيرى همزمان دو نيمکره

٧-٨ سالگى:

دو سمت مغز به اندازه کافى رشد کرده است، در ٩ سالگى رشد مغز کامل و به حداکثر ممکن خود رسيده است. بچه ها مى توانند با يک دست کاغذ را گرفته و با دست ديگر بنويسند.

پیشنهاد مطالعه:  با کودکم چگونه رفتار کنم ؟

***ابراز فروتنى

٨-٩ سالگى:

تمايل به حفظ حريم خصوصى در حدود اين سن شکل مى گيرد، حتى بچه هايى که تا حالا برهنه بودند ممکن است ناگهان سرخ شوند و براى پوشاندن خود تن پوشى بردارند.

mehcom.com

about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×