"> نقش مشاوره در راهنمایی-اصول و فنون راهنمایی و مشاوره - مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

نقش مشاوره در راهنمایی-اصول و فنون راهنمایی و مشاوره

مهکام-نقش مشاوره در راهنمایی

مهکام-نقش مشاوره در راهنمایی

نقش مشاوره در راهنمایی

 حال که مفاهیم راهنمایی و مشاوره روشن شد، لازم به یادآوری است که در جریان راهنمایی ،  معمولاً چهار خدمت ارزیابی، کسب اطلاعات،  کارگماری،  و مشاوره انجام می گیرد (این موارد، مباحث آینده توضیح داده خواهند شد) بنابراین، راهنمایی شامل خدمات متنوعی است که مشاوره یکی از آنها است.

لازم به تذکر است که همان طور که مصاحبه،  در مشاوره اهمیت دارد، مشاوره نیز مهم ترین خدمت راهنمایی است؛ به عبارت دیگر، مصاحبه قلب مشاوره و مشاوره قلب راهنمایی است.

سازمان راهنمایی مدارس، علاوه بر مشاور، شامل افراد دیگری نظیر پزشک،  پرستار،  روان شناس، و مددکار اجتماعی است که هر یک در حیطهٔ خدمات راهنمایی، وظایفی را به عهده دارد. فردی که به اجرای آزمون های روانی می‌پردازد یکی از اعضای سازمان راهنمایی است که در مورد استعدادهای دانش آموزان تحقیق می کند، ولی مشاور نیست. مشاور  از این تحقیقات یا خدمات سایر اعضای سازمان راهنمایی، در مشاوره استفاده می کند.

تفاوت راهنمایی و مشاوره

با وجود آن سایر کارکنان راهنمایی نقش پراهمیتی دارند می توان گفت که مشاوره ، هستهٔ اصلی فعالیت های برنامهٔ راهنمایی است. به طور خلاصه، در مورد نقش مشاوره در راهنمایی می توان گفت:

راهنمایی یک برنامهٔ کلی است که مشاوره ، جزئی از آن است.

بازگشت به فهرست اصول و فنون راهنمایی و مشاوره

مهکام مجله اینترنتی آموزش خانواده سبز ایرانی

پیشنهاد مطالعه:  مشاوره چیست ؟-اصول و فنون راهنمایی و مشاوره
about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×