"> نظر اسلام درباره فرهنگ برهنگی - مشاوره آنلاین مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

نظر اسلام درباره فرهنگ برهنگی

مهکام مجله اینترنتی خانواده

مهکام مجله اینترنتی خانواده همسرداری- زنان و حجاب پوشش اسلامی

 

نظر اسلام در مورد فرهنگ برهنگی چه میباشد ؟

آیا اسلام برای سختگیری وخشونت حجاب را واجب کرده است ؟

یا اینکه فلسفه آن چیز دیگری است؟

در اسلام بدن، تنها بخش وجود انسان نيست، و انسان همه بدن نيست كه با مرگ  شود.بلکه بعد روحانی انسان که در غرب نادیده گرفته میشود اصلی ترین وجود انسان است که با مرگ فانی نمیشوداز اين رو اسلام انسان را شريف تر از آن مي داند كه به جسمش شناخته شود و وظيفة انسان را خطيرتر از آن مي بيند كه تنها به بدن نمايي و آرايش جسم بپردازد، انسان در همة بينش هاي معنوي و از جمله در اسلام، براي آن لباس به تن نمي كند كه تن را عرضه كند، بلكه لباس مي پوشد تا خود را بپوشد. لباس براي او يك حريم است، به منزلة ديوار ی است كه تن را از دستبرد محفوظ مي دارد و كرامت او را حفظ مي كند. لباس براي آن است كه تحريك جنسي را كم كند نه آنكه بر قدرت تحريك بيفزايد.
لباس پوست دوم انسان نيست بلكه خانة اول اوست. در اسلام، كمال خود را در آن نمي بيند كه تن خويش راچون كالايي تزئين كند و به راه اندازد و بفروشد، بلكه به جاي آنكه تن خود را به خلق بفروشد، جان خود را به خداي خويش مي فروشد. وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغآءَ مَرْضاتِ اللَّهِ وَ اللَّهُ رَؤُفٌ بِالْعِبادِ. بعضي از مردم جان خود را به خاطر خشنودي خدا مي فروشند. و خداوند نسبت به بندگان مهربان است. و در جاي ديگر مي فرمايد: إِنَّ اللَّهَ اشْتَري مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ.(3)
خداوند از مؤمنان، جان ها و اموالشان را خريداري كرده، كه در برابرش بهشت براي آنان باشد.در حدیثی امیر المومنین حضرت علی (ع) میفرمایند : هر گاه برهنه میشوید شیطان با چشم طمع به شما مینگرد پس خود رابپوشانید.

پیشنهاد مطالعه:  خیانت زناشویی
about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×