"> نجاسات - مشاوره آنلاین مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

نجاسات

نجاسات

در دین مبین اسلام نجاسات ده چیز است :

۱) بول

۲) غائط (مدفوع )

۳) منی

۴) مردار

۵) خون

۶) سگ

۷) خوك

۸) كافر

۹) شراب

۱۰) فقاع(آجو)

▪ مساءله ۱ :

بول و غائط انسان و هر حیوان حرام گوشتی كه خون جهنده دارد، یعنی ،اگر رگ آن را ببرند، خون از آن جستن می كند، نجس است . فضله حیوانات كوچك ، مثل پشه و مگس كه گوشت ندارند، پاك است .

▪ مساءله ۲ :

فضله پرندگان حرام گوشت ، نجس است و فضله خفاش ، بنابر احتیاط نجس است .

▪ مساءله ۳ :

خون انسان و هر حیوانی كه خون جهنده دارد، نجس است ، ولی خون حیوانی كه مانند ماهی و پشه ، خون جهنده ندارد پاك می باشد.

▪ مساءله۴ :

خونی كه از لای دندان ها می آید، اگر به واسطه مخلوط شدن با آب دهان از بین برود، پاك است .

▪ مساءله۵ :

خونی كه به واسطه كوبیده شدن ، زیر ناخن یا زیر پوست می میرد، اگر طوری شود كه دیگر به آن خون نگویند پاك است و اگر به آن خون می گویند، نجس است .

▪ مساءله ۶ :

اگر موقع جوشیدن غذا، ذرّه ای خون در آن یافتند، تمام غذا و ظرف آن نجس می شود جوشیدن و حرارت و آتش پاك كننده آن نیست .

▪ مساءله ۷ :

سگ و خوكی كه در خشكی زندگی می كنند، همه اجزای آنها حتی مو و استخوان و پنجه و ناخن و رطوبت آنها نجس است ، ولی سگ و خوك دریایی پاك است .

▪ مساءله ۸ :

كسی كه منكر خداست یا برای خدا شریك قائل است یا پیامبری حضرت خاتم الانبیاء صلّی اللّه علیه و آله را قبول ندارد و نیز كسی كه ایمان به خدا و پیامبرصلّی اللّه علیه و آله نداشته باشد، كافر و نجس می باشد و نیز كسی كه یكی از ضروریات دین اسلام ، مثل نماز یا روزه را انكار كند با علم به این كه ضروری دین است ، نجس می باشد.

پیشنهاد مطالعه:  چگونه والدین خوبی باشیم ؟ روش های ارتباط با نوجوان و جوان
about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×