"> نتایج پژوهش ها درباره اضطراب امتحان - مشاوره آنلاین مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

نتایج پژوهش ها درباره اضطراب امتحان

نتایج پژوهش ها درباره اضطراب امتحان

نتایج پژوهش ها درباره اضطراب امتحان

نتایج پژوهش ها درباره اضطراب امتحان

چه تحقیقاتی درباره اضطراب امتحان در داخل کشورمان انجام گرفته است ؟ و این پژوهشهای تحقیقاتی چه نتایجی را درباره اضطراب امتحان به بار آورده است ؟

هر چند که در کشور عزیزمان ایران تحقیقات اندکی در زمینه ی اضطراب امتحان انجام گرفته است ، در ذیل به نمونه هایی از این پژوهشها اشاره می شود :

1- سعادت (1363) تحقیقی تحت عنوان « تأثیر اضطراب در یادگیری » انجام داده است که :

نتیجه ی آن مؤید وجود ارتباط و همبستگی منفی بین یادگیری و اضطراب است.

این تحقیق تفاوت میان اضطراب بین زن و مرد را رد کرد و لزوم اضطراب در حد اعتدال را برای شروع هر کار و فعالیتی در انسان مفید و سازنده دانسته است .

و همچنین این تحقیق به اثبات رساند که اضطراب در افراد ضعیف و قوی هیچ گونه اثری ندارد و در صورتی که خیلی زیاد شود در افراد متوسط تأثیر تخریبی به همراه دارد.

2- کرمعلی سیجانی (1372) تحقیقی تحت عنوان «بررسی میزان اضطراب ناشی از امتحانات دروس در دانش آموزان سال سوم دبیرستان» انجام داد.

در این تحقیق پژوهشگر دریافت که امتحان و شرکت در آن موجب افزایش میزان اضطراب در افراد می شود، ولی میزان این افزایش اضطراب در افراد مختلف متفاوت است.

3- اعتماد تورشکی (1374) تحقیقی در مورد نقش مشاوره ی گروهی در کاهش اضطراب امتحان در گروهی از دانش آموزان انجام داده است.

در جلسات از آرمیدگی عضلانی و حساسیت زدایی منظم و بحث های عقلانی استفاده شد.

پیشنهاد مطالعه:  اضطراب از چه سنی آغاز می شود ؟ مشاوره روانشناسی

یافته های تحقیق نشان داد که اضطراب دانش آموزانی که در مشاوره ی گروهی شرکت کرده اند، به طور معناداری کم تر از دانش آموزانی است که در مشاوره ی گروهی شرکت نکرده اند.

4- دادستان و دانش پژوه (1374) تحقیقی را بر روی تعدادی دانش آموز انجام دادند و نتیجه گرفتند که اولاً مقیاس اضطراب امتحان با عوامل سایر مقیاس های اضطراب (نظیر مقیاس کتل) همبستگی داشت و لذا رابطه ی بین اضطراب امتحان و عوامل اضطرابی شخصیت تأیید شد.

ثانیاً سطح اضطراب امتحان بر معدل کل دروس اختصاصی به طور معناداری مؤثر بود و بر این اساس تأثیر اضطراب امتحان بر کاهش عملکرد تحصیلی روشن شد.

ثالثاً پاره ای از عوامل اضطرابی به طور معناداری بر نمره های تحصیلی تأثیر داشتند. از مقیاس اضطراب کتل در این تحقیق به عنوان معیاری استاندارد برای اندازه گیری سطح اضطراب استفاده شده است و علایم اضطرابی را در اشخاص می سنجد.

تفاوت پژوهش حاضر با پژوهش های پیشین در این است که در پژوهش های قبلی به طور خاص روی فراوانی عوامل مؤثر بر ایجاد اضطراب امتحان و سهم هر یک از این عوامل بررسی انجام نشده است؛

به علاوه این که الگوی توزیع این عوامل به صورتی روشن مشخص نشده است.

از طرفی این پژوهش با مشخص کردن سهم هر یک از عوامل مؤثر بر اضطراب امتحان ، میزان اضطراب امتحان را به طور جداگانه در دانشجویان (از نظر جنسیت، گرایش تحصیلی) مشخص می کند.

و از طرف دیگر میزان اضطراب امتحان در دانشجویان دانشکده های مختلف و سهم هر یک از عوامل مؤثر در آن در پژوهش حاضر مورد بررسی قرار گرفته است که نمونه ی آن در پژوهش های مختلف (داخل و خارج)، تا جایی که محقق پیگیری کرده است، وجود ندارد.

پیشنهاد مطالعه:  علایم و نشانه های اضطراب امتحان کدام اند ؟

5- طهماسبی پور (1389) نتایجی که در این تحقیق به دست آمد شامل موارد زیر است:

الف) میزان شیوع اضطراب امتحان در بین کلیه ی دانشجویان 28/3 درصد بوده که میزان آن در بین دانشجویان دختر بیش تر از دانشجویان پسر گزارش شده است (29/6 درصد در مقابل 26/1 درصد).

ب) عوامل تحصیلی و خانوادگی در بین دانش آموزان پسر و عوامل شخصیتی و خانوادگی در بین دانشجویان دختر نقش بسیار مهمی در بروز اضطراب امتحان ایفا می کردند، لذا عوامل خانوادگی نقش برجسته ای در هر دو جنس را به خود اختصاص داد.

ج) هم از نظر میزان شیوع اضطراب امتحان و هم از نظر عوامل سبب ساز آن، دانشکده های مختلف با هم تفاوت داشتند، که بر اساس علایق دانشجویان به رشته های مختلف و سیستم آموزشی حاکم بر دانشکده ها این نتایج قابل استناد بود.

منبع مقاله :
طهماسبی پور، نجف؛ (1390)، اضطراب امتحان: پیامدها و راه های کنترل آن، تهران: نشر قطره، چاپ اول

سایر مطالب مرتبط با اضطراب امتحان :

کلمات سرچ شده :

اضطراب امتحان در دانش آموزان – اضطراب امتحان چیست – اضطراب امتحانات – اضطراب امتحان و والدین – اضطراب و استرس امتحان – اضطراب بعد از امتحان – تاثیر اضطراب امتحان بر عملکرد تحصیلی – رابطه اضطراب امتحان با پیشرفت تحصیلی – اضطراب امتحان و مقابله با آن – بررسی اضطراب امتحان در دانشجویان – با اضطراب امتحان چه کنیم – تعریف اضطراب امتحان – اضطراب سر جلسه امتحان – چگونه اضطراب امتحان را كاهش دهيم – چگونه اضطراب امتحان را کم کنیم – چگونه اضطراب امتحان را کاهش دهیم – عامل اضطراب در امتحان چیست – دلایل اضطراب امتحان در دانش آموزان – راههای کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان – اضطراب امتحان ریاضی -اضطراب شب امتحان کودکان -عوامل اضطراب امتحان – علایم اضطراب امتحان – اضطراب در موقع امتحان – اضطراب امتحان در نوجوانان

پیشنهاد مطالعه:  چگونه اضطراب امتحان شدید را تشخیص دهیم ؟

 

about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×