"> نتایج تحقیقات در زمینه تاثیر روشهای درمان اتیسم - مشاوره آنلاین مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

نتایج تحقیقات در زمینه تاثیر روشهای درمان اتیسم

نتایج تحقیقات در زمینه تاثیر روشهای درمان اتیسم

شاید برای شما هم جالب باشد که هر یک از روشهای درمانی اتیسم چه مقدار می تواند به بهبود و درمان کودک اتیسمی کمک کند. و آیا این روشهای درمانی اوتیسم را تحقیقات و پژوهش های علمی تایید می کند یا خیر ؟

نتایج تحقیقات در زمینه تاثیر روشهای درمان اتیسم

نتایج تحقیقات در زمینه تاثیر روشهای درمان اتیسم

خلاصه مقالات درمانی بر اساس نوع درمان پیشنهادی اتیسم

همانگونه که در مبحث انواع شیوه های درمانی مفید و کارآمد اختلال اوتیسم اشاره شد ، پژوهش ها در مورد بیماری اوتیسم در 3 زمینه ، کودک اوتیستیک ، والدین او و درمانگر کودک اوتستیک ،  صورت می گیرد . لذا سعی شده است در هر زمینه یک تحقیق تجربی انجام گرفته شده ، ذکر گردد  ( از سال 2001 تا 2008 ) .

 

نتایج تحقیقات در زمینه تاثیر روشهای درمان اتیسم

عنوان مجله : تحقیق در ناتوانایی های رشدی 23 ( 2002 ) 332-341[1]

عنوان مقاله : مداخله رفتاری فشرده اولیه برای کودکان اتیسم : خود کارایی درمانی والدین

ریچارد پی . هستینگز[2] ،  متیو دی . سیمس[3]

چکیده

چندین نویسنده پیشنهاد کردند که کیفیت عملکرد درمانگر مسئول برخی تفاوت ها در نتایج مشاهده شده در درمان مداخله رفتاری فشرده اولیه برای کودکان اوتیسم می باشد . این درحالی است که مطالعات تئوری و تجربی مشخصی به منظور نمایان کردن عملکرد درمانگر در این زمینه وجود ندارد . در مطالعه حاضر ، ما یک پیش بینی کننده یک متغییری را شناسایی کردیم و معتقدیم که یکی از تاثیرات نقش درمانی ممکن است عملکرد درمانگر باشد . 85 مادر انگلیسی که به عنوان درمانگر برای بچه هایشان بودند ، یک پرسشنامه را تکمیل کردند . نتایج نشان داد که متغییرهای برنامه ( مثل ، تعداد ساعات درمان در هر هفته ، زمان از شروع برنامه ) با خودکارایی درمانی مادران غیر مرتبط بود . البته نتایج ، شدت اوتیسم و استرس مادرانه را پیش بینی معناداری کرد . آنالیز رگرسیون هم چنین نشان داد که استرس مادرانه بر روی حمایت برنامه ، و شدت اتیسم بر روی خود کارایی درمانی مادر ، اثر دارد . محدودیت های مطالعه ، پیشنهادات برای تحقیقات بعدی ، و تلویحات کاربردی به طور خلاصه بحث شده اند . به طور ویژه ما از یک نقش برای سرپرست در تحلیل و ایجاد مداخلات برای رفتار درمانگر حمایت می کنیم .

از شما دعوت می کنم مطلب 13 نکته مهم درباره گریه کودک اتیسم در حین آموزش – مشاوره آنلاین مهکام را نیز مطالعه نمایید.

نتایج تحقیقات در زمینه تاثیر روشهای درمان اتیسم

عنوان مجله : تحقیق در ناتوانایی های رشدی 27 ( 2006 ) ، 30-42 [4]

عنوان مقاله : مداخله رفتاری شدید اولیه برای کودکان اوتیسم : رویکردهای درمانگر در بدست آوردن یک فرایند صحیح

متیو دی . سیمس ، باب رمینگتون[5] ، تونی براون [6]، ریچارد پی . هستینگز

پیشنهاد مطالعه:  چطور بفهمیم کودکمان دچار اوتیسم است ؟ براساس تحقیق علمی

چکیده

تفاوت در نتایج بدست آمده از مداخلات رفتاری فشرده اولیه خانه محور برای کودکان اوتیسم تا اندازه ای مربوط به نتیجه کیفیت عملکرد درمانگر است . در این خصوص ،  رفتار درمانگر به خوبی مطالعه نشده است . برای دست یافتن به چنین دانشی ، ضروری خواهد بود که مشخص کنیم ، چگونه فاکتور هایی نظیر درمانگر ، کودک و خصوصیات برنامه مداخله ای علاوه بر نظارت و تمرین ، برهمکنش کودک و درمانگران را تحت تاثیر قرار می دهد . این مطالعه فاکتورهای کمک کننده و موانعی که درمانگران در ارتباط توانایی آنان برای انجام مداخله رفتاری فشرده اولیه اوتیسم در نظر می گیرند ، مشخص کرده است . 19 درمانگر در مراکز خدماتی مختلف جنوب انگلستان مورد مصاحبه قرار گرفتند . به طور کلی ، پاسخها نتایج متفاوتی را نمایان کردند . برای نمونه ، ویژگی های مربوط به کودک مثل تسلیم و توانش می توانند آموزش را تسهیل کنند ،  در حالی که رفتارهای چالش آور و فقدان پیشرفت می توانند باعث جلوگیری از آموزش شوند . این موضوعات با دانسته های تحقیقات پیشین درباره رفتار درمانگران در زمینه های مربوطه مطابقت داشت . فاکتورهای مشخص شده ، مسیر ویژه ای را برای پرسشنامه و تحقیقات تجربی به منظور اعتبار بخشی به نتایج ، پیشنهاد کردند که می تواند برای خدمات معمول دارای مفهوم بوده و ممکن است سبب بهبود نتایج بدست آمده از مداخله رفتاری فشرده اولیه برای کودکان شود .

نتایج تحقیقات در زمینه تاثیر روشهای درمان اتیسم

عنوان مجله : تحقیق در اختلال  طیف اوتیسم ، 2 ، ( 2008) ، 621-642 [7]

عنوان مقاله : اثر  بخشی مداخلات رفتاری فشرده بر اساس برنامه های بزرگ جامعه محور

آدرین پری[8] ، آن کامینگز[9] ، جنیفر دان گیر[10] ، نانسی ال . فریمن [11]، سوزان هاگس [12]، لوئیس لاروس [13]، تام ماناگان[14] ، جوآن ریتزل[15] ، جنس ویلیامز [16]

چکیده

اگرچه سودمندی برنامه رفتاری فشرده  (  IBI    ) برای کودکان خردسالتر  طیف اوتیسم ( ASD) به خوبی در برنامه های مدل کوچک به اثبات رسیده است ، سودبخشی  IBI  در جامعه ( یعنی اینکه آیا در”  دنیای واقعی”  هم سودمند است ؟ ) کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است و ممکن است موثر نباشد همانگونه که افرادی مثل بیبی ، ایکست ، مارتین  مادفورد، ریوز ، ( 2002 ) ، معتقد بودند .  این مطالعه نتایج 332 کودک 2 تا 7 ساله که در یک برنامه  IBI   عمومی و جامعه محور بزرگ در انتاریوی کانادا[17] ثبت نام کرده بودند را بررسی و گزارش می کند . بازبینی نتایج در ورودی وخروجی در یگ پایه گروهی و پایه فردی با یکدیگر مقایسه شدند نتایج حاکی از پیشرفت های معنادار هم از لحاظ آماری و هم از لحاظ بالینی بود : کاهش در شدت  اوتیسم ، رشد در سطوح شناختی و انطباقی ، علاوه بر دو برابر شدن نرخ رشد کودکان . ناهم گونی آشکاری در نتایج وجود داشت ، چنانچه انتظار می رفت و کودکان بر اساس پیشرفت / نتیجه به 7 گروه تقسیم شدند .  اکثریت کودکان ( 75% ) در حین برنامه های IBI   پیشرفت نشان دادند و 11% عملکرد متوسط به دست آوردند .  اگرچه این مطالعه محدودیت های روش شناسی آشکاری دارد ( خصوصا نبود یک گروه مقایسه ای ) ، پیشنهاد می کند نتایج IBI   می تواند در یک برنامه بزرگ جامعه محور به طور کارایی مورد استفاده قرار گیرد .

پیشنهاد مطالعه:  ویژگی های شناختی کودکان اوتیسمی

نتایج تحقیقات در زمینه تاثیر روشهای درمان اتیسم – مقالات پژوهشی اضافی

عنوان مجله :  تحقیق در ناتوانایی های رشدی 22 ( 2001 ) 425-447[18]

عنوان مقاله : پیشرفت و نتایج کودکان اوتیسم که مداخلات فشرده آنها توسط والدین مدیریت شده است

پیتر بیبی[19] ، سوین ایکست[20] ، نیل تی . مارتین[21] ، الیور سی . مادفورد[22] ، دیوید ریوز [23]

چکیده

مداخلات رفتاری والدین محور برای کودکان اوتیسم تحت تحقیق می باشد . ما نتایج 66 کودک که توسط 25 مشاور مداخله اولیه متفاوت پیشنهاد شده بودند ، آنالیز کردیم . بعد از 6/31 ماه به طور میانگین  مداخله ، نتایج IQ  تغییری نداشتند  ( 22=n ) . نمرات رفتاری انطباقی وایلند به طور معناداری در حدود 9 / 8 نمره  افزایش یافت (21=n ) . هیچ یک از کودکان که سنشان از 72 ماه بیشتر بود، یا به عبارتی IQ  بیشتر از 85 داشتند عملکرد نرمال کسب نکردند و نمی توانستند به مدارس عادی بروند ( 22=n ) .پیشرفت های 60 کودک در عرض 12 ماه برای سن عقلی ( 4/5 ماه) ، رفتار انطباقی ( 7/9 ماه ) ، و زبان ( 1/5 ماه ) ، بدست آمد .مداخلات ، نتایج حاصل از برنامه های حرفه ای هدایت شده بالین محور را باز تولید نکرد . سودبخشی مدل مداخله ای والدین محور آن چنان که ایجاد شده است و کفایت خدمات حرفه ای در این مدل بحث شده است .

 

نتایج تحقیقات در زمینه تاثیر روشهای درمان اتیسم

عنوان مجله:مجله آمریکایی عقب ماندگی ذهنی 6 ( 2005 ) ، 417- 438[24]

عنوان مقاله: درمان رفتاری فشرده برای کودکان اوتیسم : پیش بینی و نتایج 4 سال

گلن او . سالوز[25] ، تاملین دی . گرانپر [26]

چکیده

24 کودک اوتیسم به طور تصادفی به یک گروه هدایت شونده توسط کلینیک، یا به یک گروه هدایت شوند توسط والدین البته با ساعات فشرده تر و سرپرستی ضعیفتر،  ارجاع شدند تا از لحاظ پارامترهای رفتار فشرده اولیه در دانشگاه کالیفرنیا (  UCLA ) ،بررسی شوند . نتایج بعد از 4 سال درمان شامل ، معیارهای شناختی ، زبانی ، انطباقی ، اجتماعی ، تحصیلی ، برای هر دو گروه یکسان بودند .  پس از ترکیب کردن گروه ها ، متوجه شدیم که 48 درصد از همه کودکان یادگیری سریع ، به دست آوردن نمرات پس از درمان در حد میانگین ، از خود نشان دادند و توانستند در سن 7 سالگی به کلاسهای آموزشی عادی بروند . نتایج درمان بیشتر توسط تقلید پس از درمان ، زبان و پاسخ دهی اجتماعی ، پیش بینی شد . این نتایج با نتایج گزارش شده توسط لوواس و همکارانش ، منطبق بود ( لوواس ، 1987، مک کین[27] ، اسمیت ، و لوواس ، 1993 ) .

پیشنهاد مطالعه:  اختلال حركت كلیشه ای و تکراری

از شما می خواهیم تا مطلب تاثیر اتیسم بر تمایلات جنسی را نیز مطالعه نمایید.

نتایج تحقیقات در زمینه تاثیر روشهای درمان اتیسم

عنوان مجله : تحقیق در اختلال طیف اوتیسم ، 2008 ، در حال چاپ[28]

عنوان مقاله : درمان مداخله رفتاری شدید و اولیه برای کودکان اوتیسم ، یک پرسشنامه از تمرینات بالینی

جسا آر . لاو[29] ، جیمز ای . کر [30]، سیزن ام . آلامسون[31] ، آنا اینگبرگ پتورسدوتی [32]

چکیده :

ثابت شده است که مداخله رفتاری فشرده اولیه ( EIBI  ) یک درمان با کارایی بالا برای درمان کودکان اوتیسم می باشد . از زمانی که برنامه های  EIBI  پیشرفت کرده اند ، آنها هم تغییر کرده اند و هم کامل تر شده اند که سبب تفاوتهای بین برنامه ای در تمرینات ویژه شده است که البته این موارد کاملا” طبیعی و معمول می باشد . متاسفانه وسعت این تفاوتهای فرایندی نا مشخص است . هدف این تحقیق ، مستند کردن تمرینات خاص برنامه های EIBI   است . یک پرسشنامه اینترنتی که حاوی 43 سوال بود در بین سرپرستان حرفه ای برنامه های EIBI  در مورد ویژگی های برنامه هایشان ،  توزیع شد . همه 211 سرپرست درباره شماری از تمریناتشان  مثل برنامه کلاسی ، حجم برنامه ،  مهارت و آموزش درمانگر ، سرپرستی ، پراکندگی آموزش ، پیامد و نتیجه ، حذف سریع ، حفظ مهارت ، درمان و ارزیابی رفتار مسئله ساز ، اطلاعاتی دادند .نتایج حاکی از تفاوت های آشکار در تعدادی از تمرینات  EIBI  هستند . تلویحات کاربردی این نتایج بحث شده اند .

[1] Research in Developmental Disabilities 23 ( 2002 ) 332-341

[2] Richard P. Hastings

[3] Matthew D. Symes

[4] Research in Developmental Disabilities 27 (2006) 30–42

[5] Bob Remington

[6] Tony Brown

[7] Research in Autism Spectrum Disorders 2 (2008) 621–642

[8] Adrienne Perry

[9] Anne Cummings

[10] Jennifer Dunn Geier

[11] Nancy L. Freeman

[12] Susan Hughes

[13] Louise LaRose

[14] Tom Managhan

[15] Jo-Ann Reitzel

[16] Janis Williams

[17] Ontario  Canada.

[18] Research in Developmental Disabilities 22 ( 2001 ) 425- 447

[19] Peter Bibbya

[20] Svein Eikesethb

[21] Neil T. Martinc

[22] Oliver C. Mudfordc

[23] David Reevesd

AMERICAN JOURNAL ON MENTAL RETARDATION 6 ) 2005 (  ،417–438

[25] Glen O. Sallows

[26] Tamlynn D. Graupner

[27] McEachin

[28] Research in Autism Spectrum Disorders xxx (2008) xxx–xxx

[29] Jessa R . Love

[30] James E . Carr

[31] Season  M . Almason

[32] Anna Ingeborg Petursdottir

about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×