"> مهریه سنگین عروس خانمها برای ازدواج از نظر اسلام - مشاوره آنلاین مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

مهریه سنگین عروس خانمها برای ازدواج از نظر اسلام

مهریه سنگین عروس

مهریه سنگین دختر خانمها برای ازدواج از نظر اسلام

گرفتن مهریه سنگین و بیش از اندازه معقول و خارج از بضاعت مالی داماد ،خود یکی از موجبات بهم خوردن آرامش در خانواده های ایرانی می باشد. آسیب های روحی و اجتماعی این مسئله برای خانواده بسیار می تواند گران تمام شود.

فلسفه مهریه زن طبق نظر قران کریم چیزی جز هدیه و پیشکشی نیست.

چرا که قرآن می فرماید: واتو النساء صدقاتهن نحله (نسا/4 ) و مهر زنان را بطور کامل بعنوان یک بدهی (عطیه)به آنان بپردازید .

در این آیه از مهر به عنوان صدقه(به ضم دال) یاد نموده وبه مهر” صدقه” گفته می شود به خاطر اینکه نشانه علاقه راستین و واقعی مرد به همسرش است از سوی دیگر مهر را به خود زنان بدهید و فلسفه مهر را هم پیشکش و هدیه می شمارد .(نظام حقوق زن در اسلام :238)

حال اگر چنین مهریه ای که اصل در ازدواج نیست وفلسفه وجودی آن هم جنبه اقتصادی ندارد از حالت عادی خود خارج شد و به عنوان یک اصل در ازدواج مطرح گشت خود موجب سلب آرامش و آسایش از خانواده می شود .

این جمله که معروف است مهر را کی گرفته وکی داده است بسیار جمله اشتباهی است البته اگر زن تمام مهر یا بخشی آن را بخشید در آن صورت مشکلی نیست اما مهر حقی است که بر گردن مرد می باشد و باید هروقت زن آن را مطالبه نمود پرداخت نماید الان درصدی از زندانیان افرادی هستند که بخاطر عدم توان پرداخت مهر زندانی شده اند واین خود یک معضل اجتماعی شده است .

پیشنهاد مطالعه:  نوروز وآداب و رسوم آن

البته وجود مهر در اسلام واجب است و باید مرد مهر را پرداخت کند لذا اسلام اخذ مهر سنگین را نکوهش نموده است.(معانی الاخبار 152/1) پیامبر خدا فرمود: بهترین مهریه سبکترین آن است (بحار103/237)

مهکام : امیدواریم روزی برسد که تمام ما ایرانی ها متوجه شویم مهریه سنگین زندگی راحت و آسوده نمی آورد. بلکه داشتن آسایض و آرامش در یک خانواده برتر و موفق ایرانی اسلامی نیاز به داشتن صبر و همدلی و پاکدامنی دارد.

about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×