"> مهارت های تحصیلی چیست ؟ - تعریف مهارت های تحصیلی
مشاوره آنلاین مهکام

مهارت های تحصیلی چیست ؟ |مهکام

مهارتهای تحصیلی و درس خواندن

مهارت های تحصیلی چیست ؟

اصطلاح مهارت های تحصیلی از دو بخش اصلی مهارت و تحصیل تشکیل شده است. تعریف و معنی مهارت در فرهنگ لغت دهخدا به معنی زیرکی و رسایی در کار و استادی و زبردستی آمده است. و در لغتنامه معین به معنی چیره دستی و توانایی در کار آمده . کلمه تحصیل مطابق با لغتنامه عمید به معنی درس خواندن و دانش آموختن می باشد. از برآیند دو کلمه مهارت و تحصیل می توان تعریف مهارت های تحصیلی را بدست آورد. پس مهارتهای تحصیلی یعنی استادی و چیره دستی در درس خواندن و دانش آموختن می باشد. که می توان مهارت های تحصیلی را اینگونه نیز معنی کرد: روشها و تکنیک هایی که باعث دانش آموختن و یادگیری درست و کامل می شود.

پس به مجموعه روشهای مطالعه ،تقویت حافظه ،گوش دادن ،سوال پرسیدن ،بحث های علمی،تمرکز حواس ،یادداشت برداری ،خلاصه نویسی،حاشیه نوبسی،برنامه ریزی،مدیریت زمان ،تندخوانی،تکرار و مرور مطالب،خواندن،دیدن،شنیدن و … که در یادگیری، آموزش و درس خواندن کاربرد دارند همه جزئی از مهارتهای تحصیلی می باشد. که هر دانش آموز ،دانشجو ،طلبه و جویای علمی باید با فراگیری این مهارت به کسب دانش بپردازند.

نویسنده: حسن رامشینی

مهکام مجله اینترنتی آموزش خانواده – مهارت های تحصیلی چیست ؟

پیشنهاد مطالعه:  راز موفقیت در مدیریت زمان
about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×