"> مهارت نادیده گرفتن از تکنیکهای فرزندپروری - مشاوره آنلاین مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

مهارت نادیده گرفتن از تکنیکهای فرزندپروری

مهارت نادیده گرفتن

مهارت نادیده گرفتن گاهی اوقات کودکان رفتارهای نامناسبی انجام می دهند که معمولاً والدین نمیدانند در مقابل اینگونه رفتارها چه عکس العملی داشته باشند.

مهارت نادیده گرفتن یکی از مهارتهای تربیت کودک است که جهت کنترل بعضی مشکلات رفتاری کوچک مثل نق زدن، گریه کردن های مداوم کودک ، داد و فریاد کردن و شکلک درآوردن استفاده می گردد.

مهارت نادیده گرفتن از تکنیکهای فرزندپروری

مهارت نادیده گرفتن از تکنیکهای فرزندپروری

در حقیقت توجه نکردن به کودک باعث کاهش انجام رفتار اشتباه می شود . باید توجه داشت این روش برای کنترل رفتارهایی که باعت نقض یک قانون یا ضایع شدن حقوق دیگران و یا ایجاد خطر برای کودک و دیگران میشود به کار نرود.

برای اینکه بتوانیم مهارت نادیده گرفتن را در کودکان اجرا کنیم، توجه به این نکته بسیار مهم است:

والدین باید آمادگی لازم جهت اجرای این مهارت را از نظر روحی داشته باشند یعنی خسته نبوده و حوصله کافی جهت کنترل رفتار خود را داشته باشند زیرا بکارگیری مهارت نادیده گرفتن ، کار بسیار دشواری بوده و نیاز به صبر و بردباری زیادی دارد و اگر کامل اجرا نشود، نتیجه مطلوب حاصل نمی شود.

تعریف نادیده گرفتن :

بی توجهی کامل و بدون هیچ عکس العمل و واکنشی را نادیده گرفتن میگویند.

سه اصل در مهارت نادیده گرفتن

در مهارت نادیده گرفتن سه اصلی زیر باید مدنظر قرار گیرد:

1- هیچ تماس فیزیکی نباید برقرار شود.
2- هیچ تماسی یا ارتباط کلامی نباید برقرار شود.
3- هیچ تماسی چشمی با کودک برقرار نشود.

هنگامی که یک رفتار نادیده گرفته میشود به کودک نگاه نکنید و با او صحبت ننمایید. کودک ممکن است در ابتدا شلوغ کند و سعی در جلب توجه شما داشته باشد، در صورت لزوم روی خود را برگردانید و دور شوید. سعی کنید آرام باشید.

پیشنهاد مطالعه:  خواندن کتاب برای کودکان

رفتارهای زیر را میتوان نادیده گرفت :

رفتارهای خاصی مثل شکلک در آوردن، استفاده از صداهای بچه گانه و یا بکار بردن فحش و کلمات زشت که باعث جلب توجه می شود.

کودکی که به انجام کاری اصرار و پافشاری میکند و آن کار مورد نظر و توافق والدین او نمیباشد . که اگر کودک فقط برای جلب توجه والدین گریه می کند، رفتار او را باید نادیده گرفت ، ولی اگر گریه کردن او دلایل دیگر داشته باشد، باید مورد توجه قرار گیرد.

اگر بدانیم کودک واقعاً و بدون دلیل داد و فریاد میکند و این مسئله در او عادت شده است .

برای کنترل رفتارهایی مثل جیغ زدن، بحث کردن، تحریک پذیری هم می توان از این مهارت استفاده کرد.www.mehcom.com

مهارت نادیده گرفتن-روشهای تربیت کودک

مهارت نادیده گرفتن-روشهای تربیت کودک

اصول مهم در بکارگیری مهارت نادیده گرفتن :

رفتاری انتخاب شود که بتوان آن را نادیده گرفت مانند : نق زدن ، نه رفتاری که به کودک آسیب برساند مانند : غذا خوردن

زمانیکه این رفتار رخ میدهد نسبت به آن بی توجهی کامل صورت گیرد یعنی در مقابل رفتار کودک مانند یک مجسمه بوده و در صورت و ظاهر هیچ نشانه ای نباشد.

این مهارت باید بطور مداوم استفاده شود (در صورت بروز رفتارهایی که نام برده شد). www.mehcom.com

نکات مهم در استفاده از مهارت نادیده گرفتن :

در استفاده از مهارت نادیده گرفتن ، امکان اینکه رفتار مناسبی که در حال تغییر است بیشتر از قبل اتفاق بیافتد ھست.

به رفتار مناسبی که از کودک بروز می کند باید توجه نشان داده و پاداش داده شود .

مهارت نادیده گرفتن در صورتی موثر است که همراه با نشان دادن توجه و پاداش دادن به رفتارهای مطلوب باشد.

پیشنهاد مطالعه:  بررسی ویژگیهای پنج سال اول زندگی كودك

هر زمان که کودک رفتار نامناسب را متوقف کرد او را تحسین کنید . www.mehcom.com

دقت داشته باشید:

در زمانی که از این مهارت استفاده می کنید از دستور دادن و سوال کردن خودداری کنید.

منبع : کتاب مهارتهای فرزندپروری نوشته فاطمه زارع ، طاهره صادقیه ، اعظم عربی

about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×