"> مهارت ارتباط با دیگران - مشاوره آنلاین مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

مهارت ارتباط با دیگران

مهارت ارتباط با دیگران

یکی از موضوعات بسیار مهم در زندگی، مهارت های ارتباطی با دیگران است. برای اینکه بتوانید رابطه خود تان را با دیگران بهتر کنید، به موضوعات زیر دقت فرمایید:
۱- سعی کنید دیگران را همانطور که هستند به عنوان یک انسان که دارای قدرت تفکر هستند بپذیرد و در رابطه با آنها نسبی فکر کنید زیرا هر انسانی یک خوبی هایی دارد و یک بدی ها اگر ما انسان ها فقط به بدی های همدیگر نگاه کنیم هیچ جامعه و اجتماعی تشکیل نخواهد شد.
۲- زندگی خود را کاملا وقف دیگران نکنید و زندگیتان را با دیگران تنظیم نکنید. وبه نوعی دیگرقبل از اینکه دیگران برای شما برنامه ریزی کنند خودتان برای خودتان برنامه ریزی کنید.
۳- از آنجا که هیچ فردی توانایی خواندن ذهن دیگران را ندارد، بنابراین به هیچ وجه ذهن خوانی نکنید و به برداشت های شخصی خود از رفتارهای دیگران توجه و اعتماد نکنید.
۴- بد را با بد پاسخ ندهید زیرا مانند خود فرد بدکار خواهید شد.
۵- گذشت و بخشش نشانه آگاهی و شناخت بالاست بنابراین دیگران را ببخشید و به آنها نیکی کنید.
۶- همیشه با خود بگویید که ارزش روان و ذهن من بسیار بالاتر از آن است که به خاطر رفتار یا گفتار دیگران خود را تنبیه کنم.
۷- نقاط مثبت و خوبی های دیگران را هم ببینید.
۸- احساسات خودتان را اعم از ناراحتی و خوشحالی در فضای مناسب و با احترام به دیگران بگوید و نظر دیگران را جویا شوید.
۹ – سعی کنید جرأت نه گفته را تمرین کنید و تعارفات را کنار بگذارید.
۱۰- احساسات و رفتار خود را با عبارات و کلماتی مشخص کنید و در یک جدول زمانی، هر روز و هر هفته ببینید چه تعداد از آن را انجام می دهید. و رفته رفته موارد منفی را کمتر کنید

پیشنهاد مطالعه:  دستیابی و تقویت اعتماد به نفس
about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×