"> ملاک های ازدواج - مشاوره آنلاین مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

ملاک های ازدواج

ملاک های ازدواج

 ملاک های ازدواج: ازدواج و زندگی مشترک، یکی از مهمترین روابط صمیمانه و نزدیک است.

 

ملاک های ازدواج

 

 

ابعاد روابط نزدیک و صمیمانه را بشناسیم

اساساً در هر ارتباط نزدیک و صمیمانه، ابعاد و موضوعات زیر مطرح می شوند:

دلبستگی، سلسله مراتب قدرت، حریم، جنسیت، مرز و تفسیر از جهان. ضعف و اشکال در هر یک از موارد مذکور می تواند ارتباط بین زوجین را به شدت مختل کند.

 

دلبستگی: دلبستگی، نوعی ارتباط عمیق عاطفی بین کودک و اطرافیانش است که

موجب احساس امنیت در کودکان می شود.دلبستگی سالم، زمینه و بستر مناسبی ایجاد

می کنند تا احساسات مهمی مانند عشق، علاقه و صمیمیت به نزدیکان ایجاد شود. به

همین دلیل، بسیار مهم است که در ازدواج به ماهیت روابط نزدیک و صمیمانه افراد

توجه جدی شود.

 

سلسله مراتب قدرت: در خانواده نیز همانند هر واحد اجتماعی دیگر، سلسله مراتبی

از قدرت وجود دارد. مهم نیست که مرد قدرت اول خانواده باشد یا زن. مهم این است که

بین این دو اختلاف و درگیری و جنگ قدرت وجود نداشته باشد. یکی از مهمترین راه

های ارتقای سلسله مراتب قدرت در خانواده آن است که زوجین در اداره خانواده و

تقسیم مسئولیت ها و نقش های خانواده با یکدیگر توافق داشته باشند و مشخص شود که

در هر زمینه چه کسی تعیین کننده است.

 

حریم: هر انسان دارای احساس مالکیت بر قسمت های مختلف وجود خود است از

جمله: بدن، حریم شخصی، اموال، مسئولیت های شخصی، استقلال، حقوق، نظر و

عقیده و … . مهم آن است که به چنین حریم های شخصی در ازدواج احترام گذاشته

پیشنهاد مطالعه:  خانواده برتر - آداب عشق ورزی - همسرداری موفق

شود.

 

جنسیت: جامعه و فرهنگ، انتظارات متفاوتی از زنان و مردان دارد. مهم است که

زوجین، به نقش های جنسیتی و انتظاراتی که از هم دارند، آگاه باشند.

 

مرز و وفاداری: هر رابطه ی نزدیک دارای مرز تعیین شده ای است. منظور از

مرز، که باید توسط زوجین رعایت شود، میزان قابل قبول درگیر شدن دو نفر با محیط

بیرون مانند کار، تحصیل و … است. زمانی که یکی از زوجین بیش از حد به کار،

فعالیت، تحصیل و یا تفریح با دوستان می پردازد، ارتباط خصوصی او با همسرش

دچار مشکل می شود. پس، افراد باید مرزهای یکدیگر را رعایت کنند.

منبع:روان آوا

 

 

about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×