"> مقایسه اضطراب امتحان در دختران و پسران - مشاوره آنلاین مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

مقایسه اضطراب امتحان در دختران و پسران

مقایسه اضطراب امتحان در دختران و پسران

مقایسه اضطراب امتحان در دختران و پسران

مقایسه اضطراب امتحان در دختران و پسران

مقایسه و بررسی اضطراب امتحان در دختران و پسران

آیا دختران بیشتر از پسران دچار اضطراب امتحان می شوند یا خیر ؟ اضطراب امتحان در دختران و پسران چه تفاوتی دارد ؟ یا شاید هم میزان اضطراب امتحان در پسران و دختران برابر است ؟

در برخی تحقیقات میزان شیوع اضطراب امتحان بازدارنده (بالا) در بین دانشجویان دختر نسبت به دانشجویان پسر بالاتر است.

به طوری که این میزان به ترتیب در دختران 29/6 درصد و در پسران نیز 26/8 درصد می باشد، به علاوه این که میزان شیوع اضطراب امتحان تسهیل کننده (متوسط) نیز در بین آنان متفاوت است و این میزان در بین پسران بیش تر از دختران می باشد.

با این وصف نتایج برخی پژوهش ها نشان داد که تعداد بیش تری از دختران از میزان بالایی از اضطراب امتحان رنج می برند .

و این می تواند بر عملکرد تحصیلی آن ها اثرات منفی بگذارد و اتفاقاً تعداد بیش تری از پسران تحت تأثیر سطح معینی از اضطراب می توانند عملکرد تحصیلی بهتری داشته باشند.

در اغلب پژوهش ها، رابطه ی منفی بین اضطراب و عملکرد تحصیلی در زنان بالاتر از مردان گزارش شده است.

این رابطه در مورد احساس نگرانی بیش تر از هیجان پذیری دیده می شود. در امتحانات شفاهی این رابطه بین اضطراب امتحان و جنس مشاهده نشده است اضطراب امتحان بیش ترین تأثیر منفی در میان مردان دارای توانایی متوسط در مقایسه با مردان دارای توانایی بالا و پایین می گذارد.

پیشنهاد مطالعه:  اضطراب تحصیلی ، اضطراب مدرسه و اضطراب امتحان

این بدین معناست که هرچه توانایی مردان از لحاظ معلومات و آمادگی جهت امتحان بالا باشد، از میزان تأثیرات اضطراب امتحان کاسته می شود،

و بالعکس مردانی که توانایی بالایی ندارند، تأثیر منفی اضطراب در آنان بیش تر خواهد بود، این در حالی است که اضطراب امتحان در زنانی که دارای توانایی بالایی از نظر معلومات و آمادگی و… هستند اثرات منفی بیش تری دارد تا زنانی که توانایی پایین تری دارند.

در میان زنان، بیش ترین تأثیر منفی اضطراب امتحان برای افراد دارای توانایی بالا نشان داده شده است، در حالی که اضطراب بر عملکرد دختران دارای توانایی پایین تأثیر مثبت دارد.

اضطراب و نقش جنسیت
در برخی پژوهش ها اعلام شده است که بین نوع اضطراب امتحان (تسهیل کننده، بازدارنده) و جنسیت رابطه ای وجود دارد.

پسران بیش تر از دختران اضطراب امتحان تسهیل کننده دارند و این نکته مهم است، چرا که در یک تحقیق 41/5 درصد پسران اضطراب متوسطه داشته اند، در صورتی که 33/9 درصد دختران واجد این نوع اضطراب بوده اند که به نوبه ی خود جای تأمل دارد.

ذاتس و جاسین (1985) تأکید می کنند که زنان تمایل دارند تا عملکرد خود را از آن چه هست ضعیف تر و مردان برعکس بهتر، ارزیابی کنند.

آن ها دریافتند در حالی که پسران دارای اضطراب امتحان بالا در موقعیت استرس آمیز عملکرد ضعیفی نشان می دهند، دختران دارای اضطراب امتحان بالا بهتر عمل می کنند.

به نظر می رسد سطح اضطراب با ادراکات نقش جنسیتی مرتبط باشد. توبیاس (1986) نشان داد که میزان خودکارآمدی با احساس مردانگی رابطه ی مثبتی داشته و با احساس زنانگی رابطه ای ندارد .

پیشنهاد مطالعه:  اهمیت کنترل اضطراب امتحان در چیست ؟

لذا افراد مبتلا به اضطراب امتحان در برخی از ویژگی های همراه با نقش جنسیتی مردانه نقایصی دارند.

باس (1980) می گوید که نقش جنسیتی برای زنان با اضطراب اجتماعی همراه است، اما برای مردان چنین نیست.

نتایج متناقضی که در مورد روابط بین اضطراب و عملکرد جنس گزارش شده است، حاکی از آن است که این موضوعات نیاز به پژوهش ها و بررسی های بیش تری دارند.

احتمالاً تفاوت های نقش جنسیتی در اضطراب امتحان تا حدی به ویژگی های زمینه و بافت فرهنگی نیز بستگی دارد.

منبع مقاله :
طهماسبی پور، نجف؛ (1390)، اضطراب امتحان: پیامدها و راه های کنترل آن، تهران: نشر قطره، چاپ اول

سایر مطالب مرتبط با اضطراب امتحان :

کلمات سرچ شده :

اضطراب امتحان در دانش آموزان – اضطراب امتحان چیست – اضطراب امتحانات – اضطراب امتحان و والدین – اضطراب و استرس امتحان – اضطراب بعد از امتحان – تاثیر اضطراب امتحان بر عملکرد تحصیلی – رابطه اضطراب امتحان با پیشرفت تحصیلی – اضطراب امتحان و مقابله با آن – بررسی اضطراب امتحان در دانشجویان – با اضطراب امتحان چه کنیم – تعریف اضطراب امتحان – اضطراب سر جلسه امتحان – چگونه اضطراب امتحان را كاهش دهيم – چگونه اضطراب امتحان را کم کنیم – چگونه اضطراب امتحان را کاهش دهیم – عامل اضطراب در امتحان چیست – دلایل اضطراب امتحان در دانش آموزان – راههای کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان – اضطراب امتحان ریاضی -اضطراب شب امتحان کودکان -عوامل اضطراب امتحان – علایم اضطراب امتحان – اضطراب در موقع امتحان – اضطراب امتحان در نوجوانان

پیشنهاد مطالعه:  ارتباط خواب با استرس و اضطراب کودکان و نوجوانان

 

about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×