"> معیارهای انتخاب همسر - مشاوره آنلاین مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

معیارهای انتخاب همسر

معیارهای انتخاب همسر: رسیدن به بلوغ فکری یکی از معیار های انتخاب همسر

است. سن ازدواج به همین دلیل افزایش یافته در صورتی که سن مناسب برای ازدواج

دختران 23وپسران 26است.

 

معیارهای انتخاب همسر

معیارهای انتخاب همسر

 

عوامل مؤثر در رابطه

در چگونگی رشد و تحول روابط ، عوامل دیگری نیز موثر است . این که مردم دوست

دارند خوب باشند ، باهوش باشند و شخصیت خوش مشربی داشته باشند ، چیز عجیبی

نیست. ولی اگر فرد بخواهد در حد کمال –یعنی حتی یک یا دو عیب کوچک هم نداشته

باشد –عجیب به نظر می رسد . به نظر می رسد مردم باید در نظر دیگران خوب باشند

نه کامل . او باید در نظر دیگران ارزشمند باشد . با این وجود ، مطالعه ای نشان داد ،

کسانی که عقیده داشتند بایستی تمامی ویژگی های مثبت را داشته باشند و همسری را

که برمی گزینند کاملا شبیه به خودشان باشد در عشق و زندگی خود با شکست مواجه

شدند.

 

درباره‌ی عشق

عشق ممکن است قوی ترین عامل در ایجاد روابط صمیمی باشد . عشق بر روی

عوامل دیگری مانند خود افشاگری تاثیر می گذارد و تحت تاثیر آنها نیز قرار می گیرد.

 

سبک‌ها یا گونه‌های عشق

  1. عشق شهوانی
  2. عشق کودکانه
  3. عشق دوستانه
  4. عشق عملی
  5. عشق مانیایی یا شیدایی
  6. عشق نوعدوستانه

به نظر می رسد عشق کودکانه و عمل گرایانه بیشتر معطوف خود فرد هستند .

عشق شهوانی و عشق دوستانه اغلب متمرکز بر روابط و تعامل متقابل بین دو فرد

می باشند و عشق نوعدوستانه بیشتر معطوف به فرد متقابل (همسر) است.

این نوع عشق از درجه بالا و رفیعی برخوردار است

پیشنهاد مطالعه:  محبوب خود شیفته من-همسر خود شیفته من

پیدا کردن همسر مناسب و ایجاد ارتباط سودمند کار آسانی نیست . مردم به نوعی

همسرانی را انتخاب می کنند که شبیه خودشان باشد و دارای خصوصیات مطلوب

باشند چنانکه در آینده بتوانند اعتماد و صمیمیت مناسبی از خود نشان دهند چرا که

داشتن چنین ویژگی هایی برای بهبود روابط سودمند است .

 

منبع :روان آوا

about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×