"> معمای نه دایره - معمای نه نقطه-معمای 9 نقطه- معمای 9 دایره - مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

معمای نه دایره – معمای نه نقطه-معمای 9 نقطه- معمای 9 دایره

معمای نه دایره:

معمای نه دایره یا معمای نه نقطه یکی از معماهای معروف می باشد. اما اگر شما تا به حال با آن برخورد نکرده اید این معما برایتان یک سرگرمی بسیار جالب و مهیج خواهد بود.

در این معما شما باید بدون برداشتن قلم دقت کنید! بدون برداشتن قلمتان از روی کاغذ  ۹  نقطه (دایره) زیر را با فقط  کشیدن چهار خط مستقیم به یکدیگر وصل کنید؟

معمای نه دایره - معمای نه نقطه-معمای 9 نقطه- معمای 9 دایره

معمای 9 دایره و خط ممتد,معمای ریاضی,معما با جواب,معمای تصویری,معمای سخت با جواب,معمای فکری

فکر کنید!

فکر کنید!

فکر کنید!

جواب معمای 9 دایره

پیشنهاد مطالعه:  معمای صد حیوان-معمای شتر گاو گوسفند
about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×