"> معمای تصویری - معمای سخت -معمای کدام حرف صحیح است ؟
مشاوره آنلاین مهکام

معمای تصویری – معمای سخت -معمای کدام حرف صحیح است ؟

معما با پاسخ-معما با جواب-معمای تصویری – معمای سخت -معمای کدام حرف صحیح است ؟

معمای تصویریمعمای سختمعمای کدام حرف صحیح است ؟

بجای علامت سوال چه حرفی باید باشد ؟

فکر کن

عجله نکن

تو می تونی

ای بابا ! نرو سراغ جواب معما

پاسخ معما

حرف Q بجای علامت سوال باید قرار بگیرد همانطور که مشاهده می کنید مجموع اعداد هر مربع برابر است با شماره آن حرف در خانه مربوطه و حرف Q هفدهمین حرف در الفبای انگلیسی می باشد و مجموع اعداد مربعی که علامت سوال در آن است برابر 17 می باشد.

یک مژده به تمام دوستداران معما و سرگرمی

بازی های تقویت کننده هوش و حافظه

بازی های تقویت کننده هوش و حافظه

مجموعه ای از بهترین بازی های و سرگرمی های فکری جالب

بازی های تقویت کننده هوش و حافظه

فقط کافیست برای دیدن این مجموعه زیبا کلیک کنید !!

پیشنهاد مطالعه:  اگه تونستی عدد مناسب را پیدا کنید !
about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×