"> مشاوره پیش از ازدواج - مشاوره آنلاین مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

مشاوره پیش از ازدواج

مشاوره پيش از ازدواج:  تن به ازدواج دادن یعنی قبول مسئولیت،کسی که سر سفره عقد می نشیند  وبله می گوید، باید به سختی های زندگی به مشکلات هم بله بگوید. 

مشاوره پیش از ازدواج از این جهت مهم است که اکثر زوج ها در ابتدای زندگی بسیاری از نکات مهم برای شروع یک زندگی مشترک را نمی دانند .

 

مشاوره پیش از ازدواج

مشاوره پیش از ازدواج

 

مشاوره پیش از ازدواج مؤثر چگونه است؟

 

  1. این دیدگاهی غلط است که فکر کنیم در مشاوره ازدواج افراد شبیه به هم را با هم انطباق دهیم.

 

  1. در مشاوره ازدواج ما دنبال ریسک فاکتورهایی (عوامل هشداردهنده­ای) هستیم که ممکن است یک ازدواج را به مخاطره و نابودی بیندازد.

 

  1. اگر می خواهیم مشاوره خوبی بدهیم باید ابتدا ریسک فاکتورها (عوامل هشدار دهنده) را خوب بشناسیم.

 

  1. بنابراین باید بدانیم ریسک فاکتور ها در عصر ما تغییر به سزایی داشته اند و نباید در حد انطباق به مشاوره ازدواج نگاه کرد.

 

  1. باید ریسک فاکتورها (عوامل هشداردهنده) را خوب بشناسیم و یک مشاور نباید برحسب کلیشه ها و آمارهای کلی به مشاوره ازدواج اقدام نماید. بلکه با توجه به خاص بودن هر انسان و شرایط فیزیولوژیکی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی،  تربیتی و آموزشی به مشاوره اقدام نمائیم.

 

 

در این زمینه گاتمن که روانشناسی است که در زمینه عشق تلاش های بسیاری داشته است ریسک فاکتور ها (عوامل هشدار دهنده) اصلی را به نظر خودش شناسایی کرده است که در ادامه به معرفی آنها می پردازیم:

 

  1. نق زدن (نق نق کردن)

 

  1. شکایت کردن
پیشنهاد مطالعه:  معیارهای انتخاب همسر

 

  1. سرزنش کردن

 

  1. دفاعی برخورد کردن

 

  1. سکوت کردن

 

در مشاوره پیش از ازدواج هدف شناسایی و بررسی میزان و شدت هر یک از این موارد است، در این زمینه گاتمن می گوید؛ وجود تعارض یا عدم تعارض پیش بینی کننده­ی موفقیت یا شکست یک ازدواج نیست، بلکه افرادی که توانایی حل تعارض یا مهارت حل تعارض دارند یا ندارند، می تواند این را پیش بینی نماید.

منبع :روان آوا

 

 

about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×