"> مشاوره با درمانگر زخم خورده - wounded healer - مشاوره آنلاین مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

مشاوره با درمانگر زخم خورده – wounded healer

مشاوره با درمانگر زخم خورده - wounded healer

مشاوره با درمانگر زخم خورده – wounded healer

مشاوره با درمانگر زخم خورده

یکی از عوامل اثربخش در مشاوره روانشناسی ، مشابه بودن تجربه های زندگی شخص مشاور با تجربه های زندگی مراجع است.

درمانگر زخم خورده (wounded healer) به کسی می گویند که در زندگی تجربه هایی داشته که او را به انسانی “حساس به خود و دیگران” تبدیل کرده است.

و در نتیجه می تواند به دیگران در حل مشکلات، به شیوه های مفید کمک کند.

افرادی که آسیب دیده اند ولی موفق شده اند از رنج خود آزاد شوند و درباره خود و جهان بصیرت به دست آورند، می توانند به دیگران کمک کنند تا بر مشکلات هیجانی خود مسلط شوند.

آنها قبلا همان مشکلاتی را داشته اند که مراجعان هم اکنون دارند.

بنابراین مشاورانی که رویدادهای تلخ زندگی را تجربه کرده اند و توانسته اند خود را به طور صحیح با آنها مطابقت دهند بهتر می توانند احساسات درمانجویان را درک کنند و با آنها صادق باشند.

مشاوران موثر کسانی هستند که با موفقیت توانسته اند دانش و مهارت های علمی را در زندگی خود پیاده کنند.

اصول و مبانی مشاوره گلادینگ-ترجمه مهدی گنجی

پیشنهاد مطالعه:  آشنایی کامل با مشاوره روانشناسی
about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×