"> مشاوران هم به مشاوره نیاز دارند - مشاوره آنلاین مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

مشاوران هم به مشاوره نیاز دارند

مشاوران هم به مشاوره نیاز دارند

مشاوران هم به مشاوره نیاز دارند

مشاوران هم به مشاوره نیاز دارند

ممکن است از این مطلب تعجب کنید که مشاور برای حل مشکلاتش به نظارت مشاور ناظر احتیاج دارد.

حال این سوال مطرح می شود که “اگر مشاوره به نفع مراجع است، چرا مشاور به نظارت نیاز دارد تا مسائل خودش را حل کند؟” پاسخ ساده است:

اگر مشاور نتواند مسائل شخصی اش را حل کند ممکن است این مسائل در فرآیند مشاوره مداخله کند که به ضرر مراجع است.

اغلب، وقتی مراجع مسائلی را بیان می کند که با مسائل عاطفی، هیجانی حل نشده مشاور مشابهت دارد، مشاور دچار درد عاطفی می شود.

در نتیجه، وقتی از مسائلی گفتگو می شود که به علت حل نشدن، برای مشاور دردناک است، مشاور ممکن است آگاهانه یا ناخودآگاه به چند طریق از آن اجتناب کند.

برای مثال:

مشاور ممکن است از طرح مسئله طفره برود و مراجع را تشویق نماید که در مورد مطلب دیگری گفتگو کند.
مشاور ممکن است به جای کمک به مراجع برای مواجه شدن با مسئله، مراجع را تسلی دهد.

ممکن است مشاور، مراجع را وادار به اقداماتی کند که به نحوی موجب رفع نیازهای خودش می شود. برای نمونه، ممکن است مشاور در زندگی شخصی اش اقدامات خاصی کرده و مراجع را تشویق به اقدامات مشابهی کند.

ممکن است مشاور برای اجتناب از مسائل مشترک و مراجع، مسئله را درست تشخیص ندهد و ناخودآگاه آنها را سرکوب کند و پس براند.

ناظر آگاه می تواند به درستی این رفتار مشاور را تشخیص دهد و از او بخواهد که بفهمد وقتی سعی در اجتناب از مسائل دردناک دارد، به لحاظ هیجانی چه اتفاقی در درونش رخ می دهد.

پیشنهاد مطالعه:  پرسشنامه-نکات ،محاسن و محدودیت های پرسش نامه

این به منزله آن است که مشاور خودش را برای پذیرش و اکتشاف مسائل شخصی به طور مداوم آماده کند. در غیر این صورت، این مسئله از تآثیرگذادی مشاوره می کاهد.

برگرفته از کتاب مهارت های عملی مشاوره گلدارد و گلدارد ترجمه موسوی و پورشهریاری

about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×