"> مراحل اصلی در مصاحبه اولیه جلسه مشاوره - مشاوره آنلاین مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

مراحل اصلی در مصاحبه اولیه جلسه مشاوره

مراحل اصلی در مصاحبه اولیه جلسه مشاوره

مراحل اصلی در مصاحبه اولیه جلسه مشاوره

مراحل اصلی در مصاحبه اولیه جلسه مشاوره :

1 – استقبال و خوش آمدگویی
2 –  تذکر و ارایه مسایل اجرایی
3 –  هدف گذاری
4 –  ارزیابی

البته این نکته مهم است که ترتیب لیست شده از این وظایف مشاور لزوما منقطع و مقطعی نیستند،  چنانکه مثلا هدف گذاری و ارزیابی ممکن است تغییراتی را در طول جلسه اول و جلسات تکمیلی بهمراه داشته باشد.

اصولا ارزیابی یا evaluation و assessment از لحظه ایجاد ارتباط با مراجع آغاز میشود و در کل فرایند با جدیت ادامه میابد،

چرا که جلسه مشاوره و ارتباط “درمانی” یا بهتر بگوییم ارتباط حرفه ای با مراجع تغییراتی را برای مراجع در حیطه شناختی و رفتاری در پی خواهد داشت، که ارزیابی مستمر را میطلبد.

بسیاری از مواقع، متاسفانه مشاور ناکارآمد یا تازه کار در همان دقایق اولیه ملاقات خود با مراجع، خود را مسلط به دلیل، علت، مشکل، یا موضوع فرض میکند، و این سوء گیری زودهنگام گاها جریان مشاوره را به ‘ناکجا آباد’ میبرد.  این پدیده در زبان انگلیسی agenda نام دارد.

بطور کلی، برای جلوگیری از چنین خطایی، مشاور سعی میکند یادش باشد که عوامل متعددی از جمله مولفه های مربوط به محیط برگزاری مشاوره ، شخص مراجع ، شخص خود مشاور ، و نیز تاثیر ترکیبی این عوامل بهترین زمان برای خاتمه دادن به ارزیابی را نامشخص میکند. پس ارزیابی باید همواره بعنوان یک فرایند مستمر بکار گرفته شود.

یاسر مدنی ؛ دکترای تربیت مشاور

پیشنهاد مطالعه:  شرح حال نویسی چیست ؟ انواع شرح حال نویسی و تعبیر و تفسیر شرح حال
about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×